Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Adjuverende immunterapi øger DFS for alle højrisiko MIUC-patienter

ASCO-GU: Adjuverende immunterapi giver en statistisk signifikant forbedret sygdomsfri overlevelse (DFS) hos højrisiko patienter med muskelinvasive kræfttumorer (MIUC), uden hensyn til PD-L1-overekspression.

Det viser data fra fase III-studiet CheckMate 274, som blev præsenteret på American Society of Clinical Oncology's Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU).

CheckMate 274 har inkluderet 10-15 patienter fra Aarhus Universitetshospitals onkologiske afdeling, og overlæge på afdelingen Mads Agerbæk er medforfatter til studiet. Han kalder CheckMate 274 for ”et rigtig fint studie, som er ret entydigt i sin konklusion”.

”Jeg hæfter mig ved, at DFS-gevinsten både er for de patienter, som har et højt udtryk af biomarkøren PD-L1 – som ofte bruges til at sortere patienter til og fra immunterapi – og for den samlede patientgruppe. Det vil sige, at også de patienter, der ikke har overudtryk af PD-L1 ser ud til at have gavn af behandlingen,” siger han.

Signifikant færre tegn på recidiv

CheckMate 274 er et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase III-studie. Studiet inkluderede patienter med højrisiko MIUC (i blære, urinleder eller nyrebækken) efter radikal operation. De blev randomiseret 1:1 til enten Opdivo (nivolumab) eller placebo. 353 patienter fik Opdivo (hvoraf 140 patienter havde et PD-L1-udtryk på mindst én procent) og 356 patienter fik placebo (hvoraf 142 patienter havde et PD-L1-udtryk på mindst én procent). Patienterne fik behandlingen i op til et år efter operationen, hvorefter det blev opgjort, hvor mange patienter, der efter gennemsnitligt knap to års opfølgning ikke havde tegn på tilbagefald af sygdommen (DFS).

Resultaterne viser, at der blandt de Opdivo-behandlede patienter var signifikant færre tegn på tilbagefald end blandt de patienter, der fik placebo. Senere analyser ved et højere antal tilbagefald var planlagt, men fordi den nærværende analyse er højsignifikant, mener Mads Agerbæk ikke, at der kommer til at blive lavet anden analyse på endepunktet DFS.

De bivirkninger ved den adjuverende immunterapi, som blev rapporteret i CheckMate 274, var håndterbare og i overensstemmelse med tidligere rapporter. Grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger (TRAE'er) forekom hos 17,9 procent af patienterne i Opdivo-gruppen og hos 7,2 procent i placebo-gruppen.

”Ligesom de andre studier, der ligger på immunterapi, viser CheckMate 274, at det er et lille mindretal af patienterne, som oplever alvorlige bivirkninger. Min erfaring er, at det store flertal i realiteten ikke har bivirkninger af immunterapi,” siger Mads Agerbæk.

Han formoder, at firmaet bag Opdivo (Bristol-Myers Squibb) ud fra data fra CheckMate 274 vil søge om markedsføringsgodkendelse til at bruge Opdivo adjuverende ved højrisiko MIUC.

Giver nye muligheder for sårbare patienter

Kun halvdelen af patienter med blærekræft bliver varigt helbredt af operation. Den anden halvdel vil få tilbagefald og ende med at dø af sygdommen. De patienter, der kan tåle det, får platinbaseret kemoterapi inden operationen. Men for de patienter, der ikke kan tåle det - og for de patienter, der trods kemo ikke bliver raske - er der brug for flere behandlingsmuligheder, som kan øge overlevelsen, påpeger Mads Agerbæk.

”Vi har den udfordring pt., at man bruger PD-L1-markøren ret skarpt til blærekræft og siger, at de, der er PD-L1-negative kun må få immunterapi, hvis de har fået platinbaseret kemo i forvejen. Der er en ikke ubetydelig gruppe af patienter, som på grund af alder eller anden sygdom ikke er kandidater til platinbaseret kemo, og de er så afskåret fra at få immunterapi. Nu er det dokumenteret, at også PD-L1-negative patienter kan have gavn af at få immunterapi adjuverende. Det er dejligt,” siger Mads Agerbæk.

Han hæfter sig ved perspektivet i at give immunterapi ved så lille en tumorbyrde som muligt.

”Som det er nu, går vi og venter på, at dem, der ikke er blevet raske efter operation, får så meget tilbagefald, at man kan se det på en scanning, før de får immunterapi. Hvis man venter, til man kan se tilbagefald på en scanning, skal man også behandle en større tumorbyrde. Det kunne meget vel være, at det var mere effektivt at give behandlingen tidligt, fordi man så har mindre sygdom, den skal holde i skak. Hvis vi indfører immunterapi adjuverende, behandler vi på den mindst mulige tumorbyrde,” siger Mads Agerbæk. 

Efterlyser data på samlet overlevelse

Selvom det er positivt, at CheckMate 274 har fundet en signifikant DFS-gevinst ved adjuverende immunterapi, er det en indvending mod studiet, at man har valgt at måle på netop DFS, mener Mads Agerbæk.

”DFS er et validt endepunkt – det siger sig selv, at jo længere man lever uden blærekræft, jo bedre. Men det, der virkelig vil betyde noget, er, om den samlede overlevelse er længere, end hvis vi gør det, vi gør nu; nemlig at give immunterapi til dem, der får tilbagefald. Det kan det her studie ikke på nuværende tidspunkt sige noget om,” siger han og sammenfatter:

”Det er positivt, at vi har en dokumenteret effektiv immunbehandling, som gavner uafhængig af PD-L1-udtryk. Men jeg savner en dokumenteret overlevelsesgevinst på den lange bane.”

Mads Agerbæk påpeger desuden, at der er nogle relevante økonomiske overvejelser, der skal gøres, hvis man skal tage adjuverende immunterapi i brug på blærekræftområdet.

”Når man giver neoadjuverende eller adjuverende behandling, behandler man mange for at gavne nogle få. Det har nogle omkostninger, både økonomisk og for patienterne, som skal komme ind på sygehusene,” siger han.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift