Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq er ikke længere indiceret til metastatisk blærekræft i USA

Udvalgte amerikanske patienter med fremskreden blærekræft kan ikke længere modtage behandling med checkpoint-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab). Det skyldes, at medicinalvirksomheden Roche har valgt at trække US-indikationen for atezolizumab i denne type blærekræft tilbage.

De amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder FDA tildelte tilbage i 2016 ’accelerated approval’ til atezolizumab til behandling af patienter med lokalavanceret eller metastatisk urotelialt karcinom (mUC), som tidligere havde været behandlet med platinbaseret kemoterapi. Godkendelsen baserede sig på data fra fase II-studiet IMvigor210 (kohorte 2). Med godkendelsen fulgte et post-markedsføringskrav om, at atezolizumab skulle vedblive at levere positive data. FDA projekterede et nyt studie, IMvigor130, som skulle underbygge immunterapiens potentiale i mUC.

IMvigor210 mødte ikke sit primære endepunkt for samlet overlevelse (OS) i subgruppen af patienter med et højt PD-L1-udtryk. IMvigor130 pågår fortsat, da studiet fortsat ikke har rapporteret finale data. Det til trods har Roche nu frivilligt valgt at trække US-indikationen for atezolizumab i patienter med mUC, som tidligere har været i behandling med platinbaseret kemoterapi tilbage, oplyser Roche.

Flere firmaer i samme båd

Roche forklarer, at tilbagetrækningen skyldes, at behandlingslandskabet for andenlinjebehandling af mUC de senere år har forandret sig radikalt ved fremkomsten af nye behandlingsmuligheder.

”Det accelererede godkendelsesprogram tillader patienter med svært behandlelige kræftsygdomme at få adgang til visse nye behandlinger tidligt. Selv om tilbagetrækningen af Tecentriq til tidligere platin-behandlet blærekræft er skuffende, så fortsætter Tecentriq med at demonstrere fordele på tværs af flere forskellige kræfttyper, og vedbliver således at være en meningsfuld behandlingsmulighed for mange patienter,” udtaler Levi Garraway, chief medical officer og head of global product development hos Roche i nyheden.

Roche er ikke det eneste medicinalfirma, der har måttet trække et produkt til fremskreden blærekræft tilbage fra markedet på det seneste. I februar i år meddelte AstraZeneca, at firmaet frivilligt trak US-indikationen for immunterapien Imfinzi (durvalumab) i avanceret blærekræft tilbage.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift