Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tre studier fastslår: Niraparib har effekt mod æggestokkræft på tværs af undergrupper

ASCO: PARP-hæmmeren Zeluja (niraparib) har bred effekt på æggestokkræft på tværs af BRCA-undergrupper, men særligt æggestokkræft med BRCA2-mutationen ser ud til at opnå langvarig progressionsfri overlevelse.

Det viser en gennemgang af de tre store fase III-studier PRIMA, NOVA og NORA, præsenteret på den amerikanske kræftkongres ASCO 2021 (abstrakt #5518). 

Patientpopulationerne i de tre studier var ikke helt identiske.

Patienterne, der var indskrevet i PRIMA-studiet, havde nydiagnosticeret avanceret high grade kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden. Alle patienter havde opnået en fuldstændig eller delvis respons på førstelinje platinbaseret kemoterapi.

Patienterne, der var indskrevet i NOVA- og NORA-studierne, havde recidiverende platin-følsom, højrisiko kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden. Patienterne havde allerede modtaget mindst to behandlingslinjer platinbaseret kemoterapi og fået tilbagefald.

“Abstractet peger på, at der var effekt i alle tre forsøg - både som første linje behandling og recidiv behandling. Det ser ud til, at BRCA2-muterede måske har lidt bedre effekt, men statistikken er usikker her, da disse grupper er små (det er sjældnere at være BRCA2 muteret end BRCA1 muteret) og konfidensintervallerne overlapper. Studierne er ikke skruet sammen til at kunne konkludere noget om dette, men man kan sige, at det måske er et forsigtigt signal om det,” siger Karina Dahl Steffensen. Hun er professor og overlæge på Onkologisk afdeling på Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitetshospital. 

I de tre forsøg var BRCA-mutationsstatus forud specificeret. I alt havde 526 patienter en BRCA-mutation.

BRCAm-populationerne fra hvert forsøg var som følger:

  • 223 (148 BRCA1m og 75 BRCA2m) fra PRIMA-stuwdiet.
  • 203 (128 BRCA1m, 69 BRCA2m og 13 BRCA1 / 2m) fra NOVA-forsøget.
  • 100 (78 BRCA1m, 21 BRCA2m og 1 BRCA1 / 2m) fra NORA-forsøget. 

Det primære endepunkt for alle tre forsøg var progressionsfri overlevelse (PFS), evalueret blindet. 

Resultatet viste, at: 

  • på tværs af de tre forsøg var median PFS markant højere i niraparib-armene, uanset om det var nydiagnosticerede patienter, eller om de var recidiverende.
  • Særligt ser det ud til, at BRCA2-patienter har en fordel, da den gruppe af patienter ikke har nået median PFS ved data-cut-off i alle tre forsøg. 

På tværs af de tre forsøg var de mest almindelige behandlingsfremmende bivirkninger trombocytopeni, anæmi, neutropeni og hypertension. Intet nyt sikkerhedssignal blev observeret.

 

Trial

n

Niraparib mPFS, months

Placebo mPFS, months

HR (95% CI)

PRIMA

BRCAm

FSD

ISD

BRCA1

BRCA2

223

144

79

148

75

22.1

22.1

14.8

19.6

NR

10.9

11.1

10.9

8.4

13.6

0.40 (0.270.62)

0.44 (0.260.73)

0.29 (0.130.67)

0.39 (0.230.66)

0.35 (0.150.84)

NOVA

gBRCAm

BRCA1

BRCA2

203

128

69

21.0

12.9

NR

5.5

5.8

5.4

0.27 (0.170.41)

0.39 (0.230.66)

0.12 (0.050.33)

NORAa

gBRCAm

100

NR

5.5

0.22 (0.120.39)

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift