Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny RAF-MEK-hæmmer viser lovende respons mod KRAS-muteret æggestokkræft

ESMO: RAF/MEK-hæmmeren VS-6766 kombineret med FAK-hæmmeren defactinib giver tydelige responsrater og progressionsfri overlevelse mod low-grade serøs æggestokkekræft med KRAS-mutationer.

Det viser resultater fra fase I-studiet FRAME præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO2021 (abstrakt #725MO).

Resultatet viste, at:

Blandt de evaluerbare patienter (n = 24) med low-grade serøs æggestokkræft (LGSOC) var den samlede responsrate (ORR) 46 procent (11 ud af 24 patienter).

Resultatet viste også, at behandling med præparatet VS-6766 og defactinib gav en median progressionsfri overlevelse (mPFS) på 23,0 måneder (95% CI: 10,6- ikke nået).  

  • Blandt patienterne med KRAS-mutant LGSOC (n = 11) var ORR 64 procent (7 ud af 11 patienter).
  • Blandt patienterne med KRAS-vildtype LGSOC (n = 9) var ORR 44 procent (4 ud af 9 patienter).

Af de 24 evaluerbare patienter havde 10 patienter (42 procent) tidligere modtaget anden MEK-hæmmerbehandling. 

11 ud af 24 (46 procent) patienter behandlet med kombinationen opnåede et delvist respons. Af de 11 patienter med KRAS-muteret LGSOC opnåede 7 patienter (64 procent) et bekræftet delvist respons.

Kombinationen har fortsat en gunstig tolerabilitetsprofil, og fra afskæringsdatoen i april 2021 forblev 13 af 24 patienter (54 procent) i undersøgelsen, skriver selskabet Verastem Oncology i en pressetekst.

”Resultaterne præsenteret på ESMO i år viser, at VS-6766 kombineret med defactinib fortsat demonstrerer opmuntrende responsrater hos patienter med LGSOC, herunder en 46 procent delvis responsrate på tværs af den samlede patientpopulation og en 64 procent delvis responsrate hos patienter med KRAS-muteret LGSOC, med håndterbare bivirkninger,” udtaler hovedforfatter Susana Banerjee i pressemeddelelsen fra selskabet. Hun er onkolog og teamleder ved Women’s Cancers på The Institute of Cancer Research, London og forskningsleder ved The Royal Marsden NHS Foundation Trust Gynecology Unit.  

Hun fortsætter:

”Det er særligt lovende, at kombinationen også var effektiv hos patienter, der tidligere havde modtaget en MEK-hæmmer. Jeg er glad for, at denne lægemiddelkombination har vist så opmuntrende resultater hos en gruppe patienter, der akut har brug for nye behandlinger.” 

Bivirkninger

I FRAME-undersøgelsen var de mest almindelige grad 3/4 behandlingsrelaterede bivirkninger (AE'er) forhøjelse af kreatinkinase (12 procent), udslæt (otte procent), diarré (fire procent), mavesår/mucositis/glossitis (fire procent) og hyperbilirubinæmi (fire procent), med kun en seponering på grund af AE'er fra dataindskæringen.  

Disse opdaterede data tyder på, at den nye, intermitterende doseringsplan, der blev brugt i FRAME-undersøgelsen, fortsat viser opmuntrende klinisk aktivitet hos patienter med tilbagevendende LGSOC, herunder hos patienter, der tidligere blev behandlet med en MEK-hæmmer. Ekspansionskohorter pågår også i kræft i bugspytkirtlen, KRAS/BRAF mutant endometrioid-cancer og KRAS-G12V NSCLC.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift