Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: En PARP-hæmmer er markant dyrere end den anden

De samlede omkostninger til opstart af førstelinje-vedligeholdelsesbehandling af patienter med BRCA-muteret æggestokkræft er næsten tre gange højere for Zejula (niraparib) end for Lynparza (olaparib).

Det fremgår af en omkostningsanalyse af de to PARP-hæmmere, som Medicinrådet godkendte 7. oktober.

I omkostningsanalysen lyder det, Lynparza er forbundet med færrest omkostninger, fordi behandlingen medfører færre blodprøvekontroller og telefonkonsultationer med lægen i forbindelse med opstart af behandlingen end behandling med Zejula. Det betyder, at både lægen og patienten bruger mindre tid i forbindelse med opstart af behandling med Lynparza end med Zejula. Der er også færre omkostninger forbundet med transport ved behandling med Lynparza end ved Zejula, lyder det i analysen.

De samlede omkostninger til ressourceforbrug ved behandlingsopstart for hvert lægemiddel til førstelinje-vedligeholdelsesbehandling af patienter med BRCA-muteret kræft i æggestokkene er ifølge Medicinrådets analyse 797 kr. for Lynparza og 2.392 kr. for Zejula.

Næste skridt for området er udarbejdelsen af en lægemiddelrekommandation, som laves på baggrund af et udbud for de to lægemidler, og som fastslår hvilket lægemiddel der bliver førstelinjebehandling for patientgruppen.

Tillæg til behandlingsvejledning godkendt

Et par uger inden godkendelsen af omkostningsanalysen godkendte Medicinrådet et tillæg til rådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til
BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden. Tillægget, som er udarbejdet af fagudvalget vedr. æggestokkræft og livmoderkræft, relaterer sig til to kliniske spørgsmål. Dels om Lynparza bør anvendes som vedligeholdelsesbehandling af nydiagnosticerede patienter med avanceret BRCA-muteret high-grade epitelial kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden, som ikke er kandidater til bevacizumab. Dels om der er klinisk betydende forskelle på lægemidler til vedligeholdelsesbehandling af nydiagnosticerede patienter med avanceret BRCA-muteret high-grade epitelial kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden, som er kandidater til bevacizumab.

Medicinrådet har tidligere vurderet, at Zejula og Lynparza er klinisk ligeværdige og kan ligestilles som førstelinje-vedligeholdelsesbehandling til patienter med BRCA-muteret kræft i æggestokkene. Den eneste væsentlige forskel mellem Lynparza og Zejula ved behandling af nydiagnosticerede patienter er, at der forventes en behandlingslængde på maksimalt to år for Lynparza og maksimalt tre år for Zejula, lyder det i tillægget.

Fagudvalget forventer, at omkring halvdelen af patienterne vil være progressionsfri i minimum to år, og cirka en tredjedel vil være progressionsfri i minimum tre år. Derved vil cirka en tredjedel af de nydiagnosticerede patienter gennemgå den fulde behandlingslængde for Zejula (tre år), mens cirka halvdelen af patienterne vil gennemgå den fulde behandlingslængde for Lynparza (to år). Disse estimater medfører, at den gennemsnitlige tid i behandling per patient over et tre-årigt perspektiv er 1,5 år for Lynparza og 1,92 år for Zejula, under antagelse af en konstant progressionsrate gennem behandlingsforløbet, lyder det i tillægget.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift