Skuffende data for immunterapi plus kemo-stråling mod livmoderhalskræft

PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) givet samtidig med kemo-stråleterapi (CRT) øger ikke den progressionsfrie overlevelse (PFS) for ​patienter med lokalt fremskreden livmoderhalskræft i forhold til CRT alene.

Det viser opdaterede resultater fra fase III-studiet CALLA, som dermed ikke opnåede statistisk signifikans for studiets primære endepunkt.

Selvom PFS-resultaterne fra CALLA ikke var statistisk signifikante, understreger de behovet for yderligere evaluering af nye terapeutiske muligheder, der kan forbedre behandlingen af patienter med lokalt fremskreden livmoderhalskræft, påpeger hovedforsker i CALLA-studiet Bradley Monk, som er professor ved University of Arizona College of Medicine, USA.

Lokalt fremskreden livmoderhalskræft

I CALLA-studiet blev 770 patienter med lokalt fremskreden livmoderhalskræft behandlet med standardbehandlingen CRT i kombination med enten en 1.500 mg fast dosis af Imfinzi eller placebo hver fjerde uge i op til 24 cyklusser eller indtil sygdomsprogression. Forsøget blev gennemført på 120 centre i 15 lande. Det primære endepunkt var PFS, mens de vigtigste sekundære endepunkter omfattede overordnet overlevelse samt sikkerhed og tolerabilitet.

Livmoderhalskræft er den ottende mest almindelige og niende mest dødelige kræft på verdensplan, med cirka 600.000 personer diagnosticeret hvert år. Cirka 40-50 procent af tilfældene af livmoderhalskræft diagnosticeres i et lokalt fremskredent stadium. Når patienter med lokalt fremskreden livmoderhalskræft får den nuværende standardbehandling, som er platinbaseret kemoterapi i kombination med strålebehandling, har de cirka 40 procent risiko for tilbagefald af sygdommen og en fem-årsoverlevelsesrate på cirka 65-70 procent. Standardbehandlingen for patientgruppen har ikke ændret sig i over to årtier.