Langtidsdata bekræfter fortsat Lynparza mod fremskreden BRCA-muteret æggestokkræft

ESMO: 67 procent af patienter med nyligt diagnosticeret fremskreden BRCA-muteret æggestokkræft behandlet med Lynparza (olaparib) er i live efter syv år. Til sammenligning var tallet 47 procent for de patienter, som fik placebo. OS-forskellen på de to arme var dog endnu ikke signifikant.

Det viser analyser af syv års opfølgningsdata fra fase III-studiet SOLO1/GOG-3004 præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO 2022 (abstract #517O) og publiceret i Journal of Clinical Oncology.

Behandling med olaparib ser dermed ud til at reducere risikoen for død med 45 procent (baseret på en HR på 0,55; 95 % CI 0,40-0,76; nominel p=0,0004 [ikke statistisk signifikant]).

45 procent i olaparib-armen versus 21 procent i placeboarmen var i live og havde ikke fået en første efterfølgende behandling.

OS-medianen var stadig ikke nået i olaparib-armen, hvorimod den var 75,2 måneder med placebo. 

Ved den syvårige OS-analyse var 67 procent af olaparib-patienterne i live versus 47 procent af placebopatienterne, hvoraf 44 procent havde fået behandling efterfølgende med en PARP-hæmmer.