PD-L1-hæmmer gavner ikke patienter med tilbagefald af platinfølsom æggestokkræft

ESMO: Tecentriq (atezolizumab) forlænger ikke progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med placebo ved tilbagefald af platinfølsom æggestokkræft (PSROC).

Det viser resultater af fase III-forsøget ATALANTE/ov29, som blev præsenteret på ESMO 2022 (abstract #LBA30).

Forsøget inkluderede 614 patienter med PSROC efter to eller færre tidligere linjer platinbaseret kemoterapi. Patienterne blev randomiseret 2:1 til atezolizumab eller placebo kombineret med onkologens valg af kemoterapi plus bevacizumab.

Ved en median opfølgning på 36 måneder var median PFS i intent to treat-populationen 13,5 måneder med atezolizumab og 11,2 måneder med placebo (HR 0,83; 95% CI 0,69-0,99), og det var ikke tilstrækkeligt til at nå endepunktet.

Der var heller ingen signifikant gevinst hos patienter med positiv PD-L1-ekspression (≥1%). I denne gruppe var median PFS 15,2 måneder med atezolizumab mod 13,1 måneder med placebo (HR 0,86; 95% CI 0,63-1,16).

Median-OS var 35,4 måneder med atezolizumab og 30,6 måneder med placebo, og det var ikke en signifikant forskel (HR 0,81; 95% CI 0,65-1,01).

Der opstod grad ≥3-bivirkninger hos 88 procent af patienterne i atezolizumab-armen og 86 procent i placebo-armen. Der var ingen forskel på livskvalitet i de to grupper.

Forskerne konkluderer, at studiet ikke nåede det primære endepunkt, men at OS-data er opmuntrende og berettiger yderligere analyser ved længere opfølgning.