Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Olaparib øger den progressionsfri overlevelse markant

Olaparib viser en signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse (PFS) hos recidiverende patienter med platinfølsom BRCA-muteret æggestokkræft.

Det viser det nye fase III SOLO-2-studie, hvor man har sammenlignet olaparib i doser på 300 mg tabletter to gange dagligt med placebo.

Olaparib viste en progressionsfri overlevelse, der var tre en halv gang større end placebo - 19,1 mod 5,5 måneder.

Ved en såkaldt blindet uafhængig central review, hvor man havde fastsat en følsomhedsanalyse, opnåede olaparib tilmed en progressionsfri overlevelse på 30,2 måneder, hvilket understreger de flotte resultater.

Disse resultater, der præsenteres på Society of Gynecologic Oncology Annual Meeting on Women’s Cancer i National Harbor, Maryland, viser ifølge producenten AstraZeneca potentialet ve Lynparza som vedligeholdelsesbehandling af recidiverende æggestokkræft.

Mansoor Mirza, overlæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, siger:

"Fase III studiet SOLO 2 afviger fra fase II studiet på flere punkter. Her anvendes tabletter istedet for de 16 kapsler dagligt patienterne hidtil har skullet kæmpe med. I fase III studiet indgår alene patienter med  BRCA-mutation, altså 20 procent af ovariecancerpatienterne," siger Mansoor, der var manden bag ansøgningen, som fik Lynparza godkendt på baggrund af fase II-studiet..

"I Danmark opnåede Lynpaza godkendelse efter fase II studiet. Det var tilstrækkeligt. Men nu viser fase III studiet endnu bedre resultater med en progressionsfri overlevelse på 19,1 måneder mod 5,5 måneder i placebo-armen. Normalt vil man forvente at fase III studierne vise lidt ringere resultater, fordi studierne kan blive mere præcise. Men her skete det modsatte. idet fase II studiet viste en forbedring af den progressionsfri overlevelse fra 4,8 måneder til 12,8 måneder. Toksisiteten er mild da kun 10,8% af patienter var gået ud af studiet pga toksisteten. Det er utroligt flot, siger Mansoor.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift