Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo godkendt mod avanceret blærekræft

Europa Kommissionen har godkendt Opdivo (nivolumab) til behandling af lokalt avanceret, uopløseligt eller metastatisk urothelial carcinom (mUC) hos voksne efter svigt af tidligere platinholdig behandling. 

Gårsdagens beslutning gør Opdivo til det første immuno-oncology middel godkendt i Den Europæiske Union til behandling af patienter med denne almindelige type af blærekræft.

"Blærekræft har anslået 151.000 nye tilfælde diagnosticeret årligt i Europa, men der har kun været få fremskridt i behandling af avanceret blærekræft i de seneste par årtier," siger professor Margitta Retz, direktør ved Institut for Urologi på Teknisk Universitet München i Tyskland. 

"Europa Kommissionens godkendelse af nivolumab markerer en betydelig fremgang med en bemærkelsesværdig objektiv responsrate og giver en vigtig mulighed for at hjælpe patienter med tidligere behandlet lokalt avanceret uopløselig eller metastatisk urotelial kræft."

Godkendelsen var baseret på resultater fra CheckMate -275, et fase II, åbent, single-arm, multicenter studie, der har undersøgt Opdivo hos patienter med lokalt avanceret eller mUC med sygdomsfremgang under eller efter behandling med en platinholdig kemoterapi eller har sygdomsprogression inden for 12 måneder efter neoadjuvant eller adjuverende behandling med platinholdig kemoterapi. 

I studiet modtog 270 patienter Opdivo tre mg/kg administreret intravenøst ​​hver anden uge indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet. Prøveforsøgets primære endepunkt var objektiv responsrate (ORR). Sekundære endepunkter inkluderede progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS). I forsøget reagerede 20,0 procent (95 procent CI: 15,4, 25,3; 54/270) af patienterne på behandling med Opdivo. Procentdelen af ​​patienter med en komplet respons var 3,0 procent (8/270), og andelen af ​​patienter med et delvis respons var 17 procent (46/270).

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift