Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Olaparib øger livskvaliteten for patienter med æggestokkræft

ASCO 2017: Patienter med æggestokkræft får ikke alene en 70 procents længere progressionsfri overlevelse (PFS) med Lynparza, men det sker også uden at det forringer deres livskvalitet.

Det antyder en ny undersøgelse, SOLO-2, der blev præsenteret på den amerikanske onkologikongres, ASCO 2017 i Chicago (Abstrakt 5507).

Resultaterne er baseret på et randomiseret forsøg med 295 patienter med tilbagefald efter kemobehandling af kimlinie BRCA æggestokkræft.

Patienterne fik enten Lynparza eller placebo som vedligeholdelsesbehandling efter respons på kemoterapi. Normalt er den mediane PFS for denne type æggestokkræft på seks måneder, men olaparib medførte en mere end tre gange bedre PFS end placebo i undersøgelsen. Efter to tredjedele af forsøget var den mediane PFS for olaparib-gruppen hele 19,1 måneder, mens den forudsigeliget nok kun var på 5,5 måneder i placebogruppen.

Og denne forbedring skete uden omkostninger for deres helbredsrelaterede livskvalitet, hvilket lever op til forskernes forventninger.

"Vores forudgående hypotese var, at vedligeholdelsesbehandling med olaparib ikke ville påvirke HRQOL negativt sammenlignet med placebo og ville være forbundet med yderligere patientcentrerede fordele i form af forlængelsen af ​​PFS, der er det primære endepunkt for SOLO2," skriver forskerne om forsøget.

HRQOL blev vurderet ud fra en test forkortet FACT-O TOI (Functional Assessment of Cancer Therapy-Ovarian Trial Outcome Index) af alle 295 patienter. Testen skulle primært måle ændringer i funktionel og fysisk velvære og symptomer, herunder bivirkninger i en 12 måneders periode. Sekundære planlagte analyser omfattede varigheden af ​​'god livskvalitet' med tiden uden symptomer på sygdom eller toksicitet (TWiST) og kvalitetsjusteret PFS (QAPFS).

Resultaterne viste, at der ingen signifikant skadelig virkning var ved olaparib i HRQOL-testen, mens der faktisk var en signifikant forbedring for patienter på vedligeholdelses olaparib i TWiST (13,5 vs 7,2 måneder i placebogruppen) og QAPFS (14,0 vs 7,3 måneder i placebogruppen).

Den signifikante forbedring i PFS med olaparib var således også forbundet med yderligere fordele for patienten i form af længere varighed uden symptomer på sygdom eller behandlingstoksicitet og længere kvalitetsjusteret PFS (QAPFS).

Tags: ASCO 2017

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift