Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EU godkender Keytruda mod speciel blærekræft

Europa-Kommissionen har godkendt Keytruda (pembrolizumab) til behandling af nogle patienter med blærekræfttypen urotelial karcinom.

Keytruda er specifikt godkendt til anvendelse som monoterapi til behandling af lokalt avanceret eller metastatisk urotelial karcinom hos voksne, der har modtaget forudgående platinholdig kemoterapi, samt til voksne, der ikke er berettigede til cisplatinholdig kemoterapi.

Godkendelsen til patienter, der tidligere har været behandlet med platinholdig kemoterapi, er baseret på en overlegen (27 procent bedre) samlet overlevelse sammenlignet med en forsker-valgt kemoterapi (paclitaxel, docetaxel, vinflunin) i det randomiserede fase 3-forsøg KEYNOTE-045.

Godkendelsen hos patienter, der ikke var egnet til cisplatinholdig kemoterapi, er baseret på data fra fase II-forsøget KEYNOTE-052, hvilket viste en samlet responsfrekvens (ORR) på 29 procent. Godkendelsen tillader markedsføring af KEYTRUDA for disse to nye indikationer i alle 28 EU-medlemsstater plus Island, Lichtenstein og Norge i en dosis på 200 mg hver tredje uge indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

"Trods fremskridtene er der fortsat begrænsede behandlingsmuligheder til rådighed for patienter med lokalt avanceret eller metastatisk urotelalial karcinom, som enten ikke er berettigede til at modtage cisplatinholdig kemoterapi - som er platinbaseret og i øjeblikket standardbehandling - eller for de patienter, hvis kræft vender tilbage efter at have modtaget forudgående platinholdig kemoterapi," siger professor Ronald de Wit, der er gruppeleder for eksperimentel systemisk terapi af urogenitale kræftformer på Erasmus MC Cancer Institute.

"Det er spændende, at vi med denne godkendelse af Keytruda nu også har en ny behandlingsmulighed for patienter, der tidligere blev behandlet med platinholdig kemoterapi," siger han.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift