Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kemoradiation bør fortsat være standardbehandling af livmoderhalskræft

ESMO2017: En 14 år lang randomiseret undersøgelse af mere end 600 patienter har konkluderet, at kemoradiation bør forblive standardbehandling for patienter med lokalt avanceret livmoderhalskræft.

Resultaterne blev søndag præsenteret på  Presidential Symposium på ESMO 2017.

Det var ikke det, forskerne havde forventet.

”Vi fandt det modsatte af vores hypotese. Patienter, der fik kemoterapi efterfulgt af operation, var mindre tilbøjelige til at være i live og sygdomsfri efter fem år end dem, der fik standardbehandling med kemoradiation. Derfor bør kemoradiation fortsat være standardbehandling for patienter med lokalt avanceret livmoderhalskræft,” siger førsteforfatter på undersøgelsen medicinsk onkolog Sudeep Gupta fra Tata Memorial Center, Mumbai, Indien.

Forsøget indbefatter 633 patienter med podiumceller i stadium IB2, IIA eller IIB, som blev randomiseret til enten neoadjuvant kemoterapi (paclitaxel og carboplatin) efterfulgt af radikal hysterektomi (kirurgisk fjernelse af tumoren) eller kemoradiation (standardstråling plus cisplatin).

Det primære endepunkt var sygdomsfri overlevelse, som blev defineret som overlevelse uden tilbagefald eller død på grund af kræft.

Efter en gennemsnitlig opfølgning på 58,5 måneder forekom det primære endepunkt, som var overlevelse uden tilbagefald eller død på grund af kræft, hos 30 procent af patienterne i kemoterapi/kirurgi-gruppen og hos 23 procent af patienterne i kemoradiationsgruppen. Den tilsvarende femårige sygdomsfrie overlevelse var 69,3 procent i kemoterapi/kirurgi-gruppen og 76,7 procent i kemoradiationsgruppe.

Når forskerne inddragede data for død på grund af en årsag i definitionen af ​​sygdomsfri overlevelse, fandt de ingen signifikant forskel mellem de to behandlingsgrupper, selvom der var en tendens til øget sygdomsfri overlevelse med kemoradiation. Der var ingen statistisk signifikant forskel i den samlede overlevelse mellem de to grupper.

Forsøget viste ingen forbedret sygdomsfri overlevelse med neoadjuvant kemoterapi efterfulgt af operation.

Forskel på vesten og udviklingslande

Kemoradiation, der består af stråling samtidig med cisplatinbaseret kemoterapi, har været standardbehandling for patienter med lokalt avanceret livmoderhalskræft siden 1999, hvor det viste sig at forbedre resultaterne sammenlignet med stråling alene.

ESMO-kommentator, Sandro Pignata, som er leder af direktør Uro-Gynecological Department, Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Stiftelsen G. Pascale", Napoli, mener også, at kemoradiation bør forblive standardbehandling, men tilføjer, at i udviklingslande, hvor moderne strålebehandling ikke er tilgængelig, kan neoadjuvant kemoterapi efterfulgt af operation stadig være den bedste løsning.

”Livmoderhalskræft er forårsaget af infektion med humant papillomavirus (HPV) og kan forebygges med vaccination og screening. Som følge heraf falder forekomsten af ​​lokalt avanceret livmoderhalskræft i Europa, men er stadig høj i udviklingslande, hvor moderne strålebehandling måske ikke er tilgængelig. I disse situationer kan neoadjuvant kemoterapi efterfulgt af operation stadig være den bedste løsning,” siger Sandro Pignata.

Han påpeger, at en løbende europæisk organisation for forskning og behandling af kræft (EORTC) vil blive den anden undersøgelse, der sammenligner kemoradiation med neoadjuvant kemoterapi efterfulgt af operation.

”Når EORTC-forsøget er afsluttet, kan en kombineret analyse af de to undersøgelser give yderligere indsigt i den mest effektive behandling af lokalt avanceret livmoderhalskræft,” siger han.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift