Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA blåstempler niraparib til vedligeholdelsesbehandling af æggestokkræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, anbefaler markedsføringstilladelse for PARP-hæmmeren niraparib (Zejula) til vedligeholdelsesbehandling af platinsensitiv, recidiverende æggestokkræft.

Anbefalingen gives på baggrund af data, der viser, at niraparib forbebedrer patienternes progressionsfri overlevelse markant, hvis de får niraparib i forhold til placebo. Mansoor Mirza fra Rigshospitalet er en af nøglepersonerne i studiet og præsenterede resultaterne på sidste års ESMO-kongres.

De mest almindelige bivirkninger ved niraparib er kvalme, trombocytopeni, træthedasteni, a næmi, forstoppelse, opkastning, mavesmerter, neutropeni, søvnløshed, hovedpine, nedsat appetit, nasofaryngitis, diarré, dyspnø, hypertension, dyspepsi, rygsmerter, svimmelhed, hoste, urinvejslinfektion, artralgi, palpitationer og dysgeusi.

Detaljerede anbefalinger for brug af niraparib vil blive beskrevet i produktresuméet, som blivet offentliggjort i den europæiske offentlige vurderingsrapport efter, at markedsføringstilladelsen er udstedt af Europa-Kommissionen.