Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye anbefalinger for livmoderhalskræft-screening på vej

Sundhedsstyrelsen har sendt en række reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft i høring. Fristen for høringssvar er 16. januar 2018.

Baggrunden for de reviderede anbefalinger er, at der de senere år er fremkommet omfattende ny viden om nye screeningsmetoder, ikke mindst om den gavnlige effekt og de mulige ulemper ved at bruge HPV-test i screening for livmoderhalskræft. Samtidig er der blevet sat fokus på deltagelsen i screeningsprogrammet, blandt andet gennem Kræftplan IV. 

I de reviderede anbefalinger lyder det blandt andet, at udviklingen i forekomst af HPV-infektion, celleforandringer og livmoderhalskræft hos de 23-29-årige skal monitoreres med henblik på at vurdere, om der skal laves specifikke anbefalinger for kvinder, der er HPV-vaccinerede.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at Den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræft koordinerer en overordnet, national plan for en kontrolleret, differentieret implementering af screening blandt 30-59-årige, som giver mulighed for sammenligning af cytologi og HPV-screening.

Et andet nyt tiltag i anbefalingerne er, at de prøvetagende læger skal informeres om, hvor mange uegnede prøver de har, sammenholdt med gennemsnittet i regionen.

Flere skal screenes

Traditionelt er screening for livmoderhalskræft foregået ved mikroskopi-undersøgelse af celler fra livmoderhalsen (såkaldt cytologiundersøgelse), men efter opdagelsen af at livmoderhalskræft er forbundet med HPV-infektion, er der udviklet metoder til at undersøge for HPV. Der er derfor stor interesse, både i Danmark og internationalt for, om HPV-test kan bruges i livmoderhalskræft­screeningsprogrammer, og flere lande inddrager nu HPV-test i deres screeningsprogram til udvalgte aldersgrupper.

Samtidig viser statistikken, at ca. 25 procent af kvinder ikke tager imod tilbud om screening, og forskningen viser, at det i mange tilfælde ikke skyldes, at kvinderne ikke ønsker at blive undersøgt, men at de af forskellige årsager ikke får det gjort. De nye anbefalinger indeholder derfor tiltag, der skal sikre kvindernes deltagelse i screeningsprogrammet.

Blandt andet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle regioner bør tilbyde en mulighed for selvopsamlede prøver til kvinder, der efter invitation og første påmindelse hverken har frameldt sig eller fået taget en prøve.

Hos de praktiserende læger bør afprøves tiltag med henblik på at øge deltagelsen, f.eks. mulighed for at vælge undersøgers køn, tilbud om screeningsundersøgelse i morgen- eller aftenåbningstid uden tidsbestilling evt. på skift mellem lægerne i et område.

De gældende anbefalinger for screeningsprogrammet for livmoderhalskræft blev senest opdateret i 2012.  De nye anbefalinger bliver fulgt op med en opdateret pjece om screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift