Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

To års data: Pembrolizumab giver signifikant bedre overlevelse

ASCO: Pembrolizumab har endnu en gang vist sig mere effektiv end kemoterapi i behandlingen af blærekræft.

I fase III af Keynote-045-studiet blev det slået fast, at patienter med blærekræft, der får pembrolizumab efter indledende kemoterapi overlever signifikant længere end de patienter, som får kemoterapi alene. Resultaterne af to-års opfølgnigen satte ved lørdagens fremlægning på ASCO tyk streg under de resultater (Abstract 4521).

Keynote-045 er et randomiseret fase III-studie af pembrolizumab som monoterapi sammenlignet med et af kemoterapi-stofferne paclitaxel, docetaxel eller vinflunin. I studiet indgår 542 patienter med metastatisk, lokalt fremskreden eller inoperabel blærekræft, som tidligere er blevet behandlet med en platinbaseret kemoterapi.

I undersøgelsen blev patienterne randomiseret til enten at modtage pembrolizumab (200 mg. hver tredje uge) eller en kemoterapi efter forskernes valg - paclitaxel (175 mg / m2 hver tredje uge), docetaxel (75 mg / m2 hver tredje uge), eller vinflunin (320 mg / m2 hver tre uger).

Efter 22,5 måneders opfølgning viste resultaterne en omtrent tre måneders overlevelsesfordel hos patienter behandlet med pembrolizumab (median 10,3 måneder) sammenlignet med dem, der modtog anden linje kemoterapi (median 7,4 måneder). Det svarer til en 30 procent længere overlevelse, hvilket er tre procentpoint længere sammenlignet med den tidligere foreløbige interimanalyse.

De resultater, som nu efter et to-årigt follow-up er fremlagt på ASCO, er helt på linje med de tidligere resultater og bekræfter pembrolizumabs overlegenhed i forhold til kemo-terapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift