Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Varig effekt af Tecentriq som 1-linje behandling af metastatisk blærekræft

ASCO: Der er nu dokumenteret varig effekt af Tecentriq som 1-linje behandling af metastatisk blærekræft til patienter, som ikke kan komme i betragtning til Cisplatin-baseret kemoterapi.

Opfølgnings-data fra IMvigor210-studiet fremlagt på dette års ASCO (Abstract 4523) bestyrker eksisterende data: Anti-PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) viser god og varig effekt som 1-linje-behandling af metastatisk blærekræft hos patienter, der ikke kan komme i betragtning til cisplatin-baseret kemoterapi.

Platinbaseret kemoterapi er godkendt som standard 1-linje-behandling til metastatisk blærekræft. Men mange patienter kan ikke komme i betragtning til den behandling, og progredierende sygdom er derfor udbredt. PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) blev i 2017 godkendt i EU til behandling af personer metastatisk blærekræft, der tidligere er blevet behandlet med platinbaseret kemoterapi samt blærekræftpatienter, der ikke kan komme i betragtning til cisplatin.

Godkendelsen af Tecentriq som 1-linje-behandling af metastatisk blærekræft er baseret på resultater fra blandt andet kohorter 1 og 2 fra single-arm fase II-studiet IMvigor210. Resultater fra kohorte 1 i IMvigor210-undersøgelsen viste blandt andet, at Tecentriq opnåede en gennemsnitlig samlet overlevelse på 15,9 måneder i den samlede undersøgelses-population.

Patienter med inoperabel lokalavanceret eller metastatisk urotelial cancer (UC), som var vurderet uegnede til cisplatin (grundet renal påvirkning mm.), kunne indgå i studiet. I alt 119 patienter blev inkluderet og behandlet med iv Tecentriq (atezolizumab) 1200 mg Q3W. ORR var 24 procent, hvoraf 7 procent havde CR. Den mediane behandlingstid var 15 uger, og patienterne modtog i gennemsnit seks behandlinger (1-30). Median tid til respons var cirka to måneder. Median OS var 14.8 måneder, og 57 procent af patienterne var i live efter 12 måneder. 15 procent af patienterne oplevede grad 3-4 AE. Tecentriq demonstrerede dermed potentiale som 1-linje-behandling til patienter med metastatisk UC, som var uegnede til cisplatin-behandling. ORR var 24 procent og median OS var 14.8 mdr. Resultaterne var ens i PD-L1 IC niveauerne, og de observerede respons var længerevarende.

På dette års ASCO blev det bekræftet, at ved > to års median ’follow-up’ på respons på 1-linje-behandling med Tecetriq af patienter, som ikke kan komme i betragtning til behandling med Cisplatin-baseret kemoterapi, viste data, at der var varig effekt af behandlingen. OS var yderligere forbedret siden den primære analyse af resultaterne af IMvigor210. For de patienter, som allerede havde været i behandling var ORR og OS på linje med tidligere data.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift