Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Effekten af Avastin ligeså god anden som første gang

ASCO: Hvis en patient med æggestokkræft, som er blevet behandlet med Avastin (bevacizumab), får tilbagefald, kan man godt give Avastin igen.

Det viser et studie (Abstract 5506), som blev præsenteret på ASCO’s Oral Session om gynækologisk kræft tirsdag den 5. juni.

”De sidste mange år har vi stillet spørgsmålet, om man kan give Avastin ved tilbagefald, hvis patienten har fået Avastin før. Det har vi ikke haft kliniske data på før nu, hvor europæiske forskere har vist, at effekten af at give Avastin anden gang er lige så god hos patienter, der har fået Avastin før, som hos patienter, der ikke har fået Avastin før,” siger Mansoor Mirza fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet og tilføjer:

”Vi troede, at resistensmekanismerne for de nye stoffer var de samme som for kemo, men det er ikke rigtigt. Man må gerne fortsætte Avastin-behandlingen, og så kan man skifte til kemo, hvis patienterne progredierer. Det er meget spændende, for så har vi endnu en mulighed for at forlænge tiden til tilbagefald.”

I alt deltog 405 patienter, med en gennemsnitsalder på 61 år, i studiet. Alle havde haft tilbagefald mindst seks måneder efter sidste dosis platinbaseret kemoterapi og havde modtaget Avastin som førstelinjebehandling. Patienterne blev randomiseret til enten af få seks cyklusser af enten carboplatin/paclitaxel, carboplatin/gemcitabin eller carboplatin/PLD med eller uden Avastin indgivet samtidig med kemoterapi og som vedligeholdelse indtil sygdomsprogression.

Resultaterne viste, at den gennemsnitlige PFS var hhv. 8,8 måneder uden Avastin og 11,8 måneder med Avastin, mens præliminære resultat af den gennemsnitlige samlede overlevelse var 27,1 måneder og 26,7 måneder hhv. uden og med Avastin.

Alvorlig hypertension var hyppigere ved behandling med Avastin (27,5 procent mod 9,7 procent), og det samme var proteinuri (fire procent mod 0 procent), hvilket ifølge Mansoor Mirza er forventeligt.

Resultaterne får den konkrete betydning, at æggestokkræftlæger nu med ro i sindet kan give Avastin igen ved tilbagefald – til fordel for patienternes velbefindende.

”Et studie fra Italien har kigget på, hvordan patienterne har det, når de har aktivt recidiv, i forhold til når de er i behandling. Studiet viser, at patienterne har det meget dårligere, både fysisk og psykisk, når de får recidiv. Man ved også, at de kemofri intervaller bliver kortere og kortere jo flere behandlinger, du giver. Så hvis du kan forlænge tiden til tilbagefald med noget, som ikke er kemo, er det en fordel for patienterne. Det er godt at have endnu et skud i bøssen,” siger Mansoor Mirza.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift