Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Efter det her studie vil jeg ikke presse min kirurg til at operere, for jeg tror ikke, det er rigtigt at gøre," siger Mansoor Mirza, der er med kollegaen Maj Kamille Kjeldsen, også fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet, til ASCO årsmøde i Chicago.

Dårlig ide at operere kvinder med tilbagefald af æggestokkræft

ASCO: Modsat konklusionen på et studie på sidste års ASCO viser et fase III-studie i år, at det ikke er en god ide at operere kvinder med tilbagefald af æggestokkræft.

Studiet (Abstrakt 5501) kommer til at ændre måden, man behandler æggestokkræft på i Danmark, mener overlæge Mansoor Mirza fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet.

”Sidste år blev der præsenteret et studie, som viste, at det gik bedre for patienter, som blev opereret, når de fik tilbagefald, inden man gik i gang med kemo, end det gjorde for dem som ikke blev opereret. Studiet i år, som i modsætning til studiet sidste år ikke kun har PFS-data, men også data for samlet overlevelse (OS), viser det modsatte. Her går det patienterne dårligere, hvis man opererer,” siger Mansoor Mirza.

I studiet blev 485 kvinder med platinsensitiv resekterbar æggestokkræft randomiseret 1:1 til enten at blive opereret (secondary surgical cytoreduction; SSC) efterfulgt at platinbaseret kemoterapi (PBC) eller PBC alene.

Efter en gennemsnitligt opfølgningsvarighed på 34,6 måneder var den gennemsnitlige OS 65,7 måneder for dem, der ikke blev opereret, mod 53,6 måneder for dem, der blev opereret. En enkelt patient døde på grund af komplikationer fra operationen, men der blev ikke observeret nye sikkerhedssignaler.

Man ved endnu ikke, hvad der er årsagen til, at det gik de kvinder, der blev, opereret dårligere, men måske kan det hænge sammen med, om de fik Avastin oven i kemoterapien eller ej, mener Mansoor Mirza. I det nye studie fik 85 procent Avastin, mod 20 procent i studiet fra sidste år.

”Vi er nødt til at gå hjem og tænke videre. Efter det her studie vil jeg ikke presse min kirurg til at operere, for jeg tror ikke, det er rigtigt at gøre. For nu har vi OS-data, der viser, at det er en dårlig ide. Det skal patienterne vide. Det er ærgerligt, men det er realiteten. Vi skal ikke operere, hvis det betyder, at patienterne hurtigere dør. Vi ved også, at de får rigtig mange komplikationer at operationen,” siger Mansoor Mirza.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift