Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo-kombination mest effektiv mod blærekræft

ESMO2018: En kombination af Opdivo (nivolumab) og Yervory (ipilimumab) medfører en markant højere respons og samlet overlevelse end nivolumab monoterapi af patienter med metastatisk urothelial carcinom (mUC).

Det viser udvidede opfølgningsdata fra Checkmate 032-studiet, som lørdag formiddag blev præsenteret som et Late Breaking Abstract på den europæiske kræftkongres, ESMO, i München.

CheckMate 032 er et multi-cohort-studie, der omfattede monoterapi med tre mg/kg nivolumab (N3) og to forskellige behandlinger med nivolumab (N3) + en mg/kg ipilumomab (I1) = [N3I1] eller en m/kg nivolumab + 3 mg/kg ipilimumab [N1I3]) af patienter med platin-forbehandlet mUC, der er den mest almindelige form for blærekræft.

Tidligere resultater har vist en objektiv responsrate (ORR) på 26 procent med både N3 (n = 78) og N3I1 (n = 104) og en foreløbig ORR på 38 procent med N1I3 (n = 26).

På kongressen præsenterede forskerne udvidede opfølgningsdata om den udvidede N1I3-kohorte.

Det primære endepunkt var forskervurderet ORR pr. RECIST v1.1 med responsvarighed (DOR). Sekundære endepunkter indbefattede forskervurderet progressionsfri overlevelse (PFS), overordnet overlevelse (OS) og sikkerhed.

Med opfølgning på mindst 37,7 måneder for N3 (n = 78), 38,8 måneder for N3I1 (n = 104) og 7,9 måneder for NII3 (n = 92) var ORR på hhv. 26 procent, 27 procent og 38 procent.

De fleste patienter var stærkt forbehandlet.

ORR for N1I3-gruppen var højest hos patienter med PD-L1 ≥1% (58 procent). Median PFS og OS var numerisk længere med NII3.

Klasse 3 eller 4 behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos henholdsvis 21 (27%), 32 (31%) og 36 (39%) patienter hos henholdsvis N3-, N3I1- og N1I3-patienter. En patient i N3 og N3I1 grupperne havde en klasse 5 behandlingsrelateret bivirkning (pneumonitis).

Kombinationen af ​​N1I3 viste højere ORR og længere PFS og OS end PD-1/PD-L1-monoterapier.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift