Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lynparzas vedligeholdelsesdata vil ændre behandling af æggestokkræft

Mansoor Mirza

ESMO2018: To års vedligeholdelsesbehandling med PARP-hæmmeren Lynparza (olaparib) forlænger den progressionsfrie overlevelse (PFS) for patienter med fremskreden æggestokkræft.

Det viser data fra fase III-studiet SOLO-1, som var blevet udvalgt til præsentation på søndagens Presidential Symposium på ESMO 2018.

Resultaterne er så overbevisende, at de kommer til at ændre standardbehandlingen i Danmark, mener overlæge Mansoor Mirza fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet.

”Resultaterne er så positive, at vi bliver nødt til at diskutere, hvor hurtigt vi kan gå videre med dem og få PARP-hæmmerne indført som standard vedligeholdelsesbehandling i første linje. Det er helt klart en af de største ting her på ESMO, og det kommer til at ændre behandlingen for patienterne, så de kan have rigtig lang PFS,” siger Mansoor Mirza.

Han forventer, at Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, vil godkende Lynparza som vedligeholdelsesbehandling via såkaldt ’fast track’.

”Jeg håber på, at vi inden for seks måneder har en godkendelse fra EMA, og jeg tror også, at Medicinrådet vil træffe beslutning meget hurtigt, fordi resultaterne også er set med Lynparza i anden linje. Jeg håber på, at vi meget hurtigt kan skifte vores behandling,” siger Mansoor Mirza.

SOLO-1 er den første dobbeltblindede, randomiserede fase III-evaluering af Lynparza- vedligeholdelsesbehandling efter platinbaseret kemoterapi ved nyligt diagnosticeret avanceret æggestokkekræft (FIGO stadium III-IV) med en BRCA-mutation. Dermed leverer studiet det første store datasæt af indsamlede resultater for denne population af kvinder.

I studiet førte Lynparza til en hidtil uset væsentlig forbedring af PFS hos nyligt diagnosticerede patienter med avanceret æggestokkræft og en BRCA1- eller 2-mutation. Den gennemsnitlige PFS for patienter, der fik placebo, var 13,8 måneder, mens den gennemsnitlige PFS for dem, der fik Lynparza, ikke blev nået, men ser ud til at være cirka tre år længere end placebogruppen.

”Selvom det er for tidligt at sige, om vi har påvirket de kvinder, der kunne blive helbredt af deres førstelinjebehandling, taler det faktum, at over 50 procent af kvinderne i Lynparza-gruppen vurderes at være progressionsfri efter fire år, i forhold til kun 11 procent for placebo, for dette håb. Resultaterne af SOLO-1 angiver en ny æra i behandling for kvinder diagnosticeret med avanceret æggestokkræft, der bærer en BRCA-mutation. Denne undersøgelse viser en fremragende forbedring i PFS over placebo, som opretholdes, selv efter at Lynparza-behandlingen er stoppet,” sagde Kathleen Moore fra Stephenson Cancer Center, University of Oklahoma, USA, der præsenterede resultaterne på ESMO.

I alt 391 patienter med serøs eller endometrioid æggestokkræft, der var i enten komplet eller delvis respons efter kemoterapi, blev randomiseret 2:1 til enten Lynparza-tabletter (260 patienter) eller placebo (131 patienter) i to år. Den gennemsnitlige opfølgning var 41 måneder.

Resultaterne viste, at PFS2 forblev signifikant forbedret blandt patienter, der havde modtaget Lynparza-vedligeholdelse med en gennemsnitlig PFS2 på 41,9 måneder for placebo.

De mest almindelige klasse ≥3 toksiciteter ved behandling med Lynparza var anæmi (22 procent) og neutropeni (otte procent). Der var ingen klinisk relevant ændring i livskvaliteten mellem grupperne, og doseringen tolereredes godt. Kun 12 procent af patienterne afbrød Lynparza-behandlingen på grund af toksicitet. Desuden skadede PARP-hæmmerbehandlingen ikke livskvaliteten.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift