Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt PD1-antistof viser aktivitet mod MSI-H livmoderkræft

PD1-antistoffet TSR-042 har robust klinisk aktivitet hos patienter med recidiverende eller avanceret MSI-H livmoderkræft.

Det viser opdaterede fase I-resultater fra GARNET-studiet, som blev præsenteret på ESMO 2018.

Dataene er fra en såkaldt eskaleringsundersøgelse designet til at vurdere sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og klinisk aktivitet af TSR- 042 hos patienter med avancerede solide tumorer. Den igangværende del af GARNET har vurderet TSR-042 i en dosis på 500 mg hver tredje uge i de første fire cykler og derefter 1000 mg af stoffet hver sjette uge.

På tidspunktet for data cutt off havde 35 patienter med MSI-H livmoderkræft modtaget behandling med TSR-042. Blandt de 25 patienter, der havde mindst en post-baseline tumorvurdering, havde en patient et komplet respons, mens 12 havde delvise responser (inklusiv én ubekræftet respons). 12 ud af de 13 responser var vedvarende (92 procent), herunder tre patienter med delvise responser, som hidtil har modtaget over 60 ugers behandling med TSR-042. Yderligere tre patienter (12 procent) havde stabil sygdom. Gennemsnitlig responsvarighed blev ikke nået.

De foreløbige sikkerhedsresultater blandt de 35 MSI-H livmoderkræftpatienter indikerer, at TSR-042 generelt tolereres godt. Behandlingsrelaterede bivirkninger af grad ≥3 blev rapporteret hos fire ud af 35 patienter (11,4 procent).

Firmaet bag TSR042, Tesaro, forventer at ansøge de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, om markedsføringstilladelse i i 2019.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift