Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Frede Olesen

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. forskningsleder for Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet og fhv. formand i Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

”Jeg synes, at det multidisciplinære samarbejde og den optimerede logistik i forløbene, i form af kræftpakkerne, har været et kæmpe skridt fremad i lungekræftbehandlingen. Det, der bekymrer mig, og som jeg vil lægge vægt på i mit indlæg, er, at vi kan gøre langt mere for at sikre en effektiv tidlig diagnostik,” siger Frede Olesen.

Han stiller spørgsmålet, om det giver mening at bruge røntgen som diagnostisk metode ved mistanke om lungekræft.

”Jeg vil gerne stille et alvorligt spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at vi bliver ved med at bruge røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft. Røntgen har for lav en følsomhed ved de små lungetumorer, og derved kommer vi i mange tilfælde til at give patienter en unødig forsinkelse i diagnostikken. Det bør vi sætte ind over for,” siger Frede Olesen og tilføjer:

”Jeg mener, at det er helt forkert, at vi overhovedet overvejer at tale om lungekræftscreening så længe, at diagnostikken ikke er langt mere optimeret, end den er i dag.”

Frede Olesen mener, at vejen til en bedre lungekræftdiagnostik er konsekvent at udfase brugen af røntgen af thorax i alle tilfælde, hvor lungekræft er en differentieldiagnostisk mulighed. Det vil sige, når patientens symptomer kan skyldes forskellige sygdomme. I stedet for røntgen bør man bruge lavdosis CT-scanning, mener Frede Olesen.

”Der er alt for mange patienter, som starter deres lungekræft med atypiske symptomer, som ikke berettiger, at de primært ryger i lungekræftpakken. Mange af dem har en stærkt forsinket diagnostik, og det bør vi sætte ind over for. Jeg er overbevist om, at hvis vi tog skridtet og indførte lavdosis CT, ville vi kunne forbedre prognosen ved lungekræft væsentligt,” siger han.

Han bygger blandt andet den antagelse på en forsøgsordning fra Regionshospitalet Silkeborg, hvor anvendelse af lavdosis CT har medført, at man på hospitalet finder langt flere tidlige tilfælde af lungekræft end hospitaler i resten af landet, der oftest anvender røntgen af thorax. I 2017 diagnosticerede man på Regionshospitalet Silkeborg 37 procent af sine lungekræftpatienter allerede, da sygdommen var på stadie I. Det er langt bedre end landsgennemsnittet på 20 procent.

”Resultaterne fra Silkeborg, sammenholdt med, at vi ved, at røntgen af thorax er en ineffektiv metode, synes jeg, maner til eftertanke. Der er grundlæggende en manglende forståelse af, hvordan diagnostikken ofte forløber. Jeg håber, at mit indlæg den 29. april kan bidrage med en bedre forståelse af processerne i den tidlige diagnostik,” siger Frede Olesen.

Tværfaglig diskussion af lungekræft

Debatmødet den 29. april er målrettet onkologer, patologer, radiologer, kirurger, lungemedicinere og diagnostiske specialer inden for lungekræft, ligesom der også er afsat pladser til specialsygeplejersker inden for lungekræft.

På mødet kommer man til at høre et ekspertpanel, som udover Frede Olesen består af en radiolog, en patolog, en lungemediciner, en onkolog, en kirurg, en nuklearmediciner og en speciallæge inden for palliativ behandling.

Ekspertpanelet har deres faste plads på scenen, klar til at diskutere og til at inddrage publikum. Hvert medlem af ekspertpanelet giver et oplæg på 15 minutter med deres input til blandt andet disse spørgsmål:

  • Hvordan kan jeg og mine speciallægekollegaer bidrage mest optimalt til at give den bedst mulige behandling af patienter med lungekræft?
  • Hvordan bør resten af teamet bruge os, så vi kan bidrage bedst til behandlingen?
  • Hvordan skal patienten tænkes ind?

Efter hvert oplæg drøfter ekspertpanelet oplæggene og deres budskaber. Publikum inddrages i drøftelserne og opfordres til at give deres besyv med.

Eksperterne kommer også til at diskutere fremtidens lungekræftbehandling, og hvordan den skal organiseres, og der er afsat en time til i samarbejde mellem forsamlingen, ekspertpanelet og moderatorerne at udvikle et idekatalog til forbedringer af lungekræftindsatsen.

Arrangementets ordstyrere er ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Mads Nordahl Svendsen og chefredaktør på Onkologisk Tidsskrift Kristian Lund.

Konferencen finder sted på Vejle Sygehus i auditoriet Bjerget mandag den 29. april 2019 fra kl. 9.30-16.30. Mødet er gratis, og pladserne fordeles efter ”først til mølle-princippet”.

Registrering foregår her.

Debatarrangementet er arrangeret af Onkologisk Tidsskrift, og det støttes økonomisk af industrien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift