Medicinrådets direktør vil spille med åbne kort

Torben Klein

Medicinrådets direktør Torben Klein starter arbejdet i dag.

Klare principper og åbne kort. Det er nogle af de ting, Torben Klein vil lægge vægt på i sit arbejde som direktør for det nye prioriteringsorgan, Medicinrådet, fortæller han i følgende interview.

Arbejdet begynder i dag, 3. oktober, og opgaven bliver at sikre, at Medicinrådet får professionel rådgivning og betjening, så rådet har de optimale betingelser for at vurdere, om ny sygehusmedicin skal anbefales anvendt i regionerne, og hvordan medicinen skal indgå i behandlingsvejledninger. Torben Klein glæder sig til at komme i gang.

”Jeg ser frem til en vedkommende funktion med spændende opgaver med at få bygget sekretariatsfunktionen og hele rådets samlede funktion op, så det fungerer glidende og kan håndtere alle de opgaver, der vil være, på en smidig, hurtig og kvalificeret måde. Jeg ser også frem til at skulle samarbejde med de forskellige parter, der er involveret undervejs. Det gør det ikke mindre interessant, at der er rigtig mange perspektiver på medicinproblematikken. Nogle har en interesse i at få produktet godkendt og anvendt, nogle har en interesse i, at patienterne får adgang til det, og nogle har en interesse i at få afvejet det fagligt og økonomisk hensigtsmæssige. Det vil helt sikkert give nogle rigtige spændende opgaver at få de ting klarlagt og få det processet på en kvalificeret måde,” siger han.

Hvilke udfordringer forventer du, at der bliver?

”Sådan cirka det, jeg lige har nævnt. At få gjort det på en måde, så alle føler sig godt tilpas ved det. Alle interessenter skal føle sig sikre på, at der er tale om en seriøs behandling og professionalisme hele vejen igennem.”

Medicinrådet vil givetvis komme til at afvise at tage nogle nye lægemidler i brug, f.eks. fordi omkostningerne ved lægemidlet ikke svarer til, hvad man får ud af det. Det kan man godt forestille sig vil medføre reaktioner fra patienter, medier osv. Hvor meget i vælten forestiller du dig, at I bliver?

”Det er svært at sige noget om på nuværende tidspunkt. Jeg har endnu ikke noget overblik over, hvilken karakter de ansøgninger, der kommer, vil have, hvilke produkter der er tale om, hvor skarpe afvejninger der skal være osv. Ved nogle præparater vil det garanteret være åbenlyst for alle, hvordan det skal bedømmes, mens der for andre vil være brug for en mere skarp afvejning – og det vil åbne for flere diskussioner end de sager, hvor der er enighed om bedømmelsen. Øvelsen er at gøre det på en måde, så alle kan se præcis, hvad der foregår, og alle har haft mulighed for at komme til orde. Der skal spilles med fuldkomment åbne kort, rene linjer og en stensikker procesteknisk håndtering af de enkelte sager. Så kan det godt være, at man ender med, at nogen er uenig, men sådan er det alle steder i denne her verden. Nogle gange har vi forskellige synspunkter, andre gange mener vi det samme.”

Hvordan vil I sikre, at der bliver åbenhed og gennemskuelighed i processen?

”Det vil vi sikre ved, at der er fuld indsigt i, hvad der foregår, at principperne er klare, og at der er en ordentlig kvalitetssikring af det procestekniske forløb i arbejdet. Det er ikke spor unikt for Medicinrådets arbejde. Det er et krav og en virkelighed, som findes masser af steder i centrale administrationer, f.eks. i regionerne og kommunernes forvaltninger. Det er et spørgsmål om at gøre sig umage og være åben og imødekommende over for de forskellige perspektiver.”

Der har været flere forslag i spil i forhold til, hvordan man kan sikre Medicinrådets uafhængighed, men der er endnu ikke vedtaget en model. Hvordan forestiller du dig, at I kan sikre, at der bliver et armslængdeprincip til Danske Regioner?

”Det gør vi ved, at det råd, som har ansvaret for at bedømme og anbefale, har autoriteten til at fastlægge, hvem der er ansat i sekretariatet, og hvilke rammer de skal arbejde inden for. Jeg refererer ikke på nogen måde til Danske Regioner, men alene til bestyrelsen i Medicinrådet, og medarbejderne i rådet kommer til at referere til mig. Det er ikke Danske Regioners eller nogen andens råd. Vi skal se på, hvordan vi får det stillet op, så Medicinrådet kan fungere som en selvstændig organisation – det er en opgave, som skal løses hen ad vejen.”

Hvad forventer du, at Medicinrådet kommer til at bidrage med?

”Det kommer til at bidrage med en kvalificering af beslutningsgrundlaget for, hvilke typer medicin, vi skal bruge, og i hvilken type terapeutisk sammenhæng vi skal bruge dem på sygehusene. Det er absolut min forventning, at det både fører til en terapeutisk og en økonomisk optimering. Jeg synes, det er meget værdifuldt, at det er muligt med det her råd at kaste sig over både det faglige og det ressourcemæssige, for det ressourcemæssige har også betydning for, hvad der rent fagligt og terapeutisk kan lade sig gøre bredt set.”

Medicinrådet oprettes officielt 1. januar 2017. Rådets medlemmer skal udpeges i oktober, og det er planen, at første møde i Medicinrådet afholdes medio januar 2017.

Torben Kleins baggrund

Torben Klein er 57 år, uddannet cand. scient i biologi og kommer fra en stilling som administrerende direktør for Novo Nordisk Fondens Center for Metabolismeforskning på Københavns Universitet. Han har tidligere været direktør i blandt andet Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Undervisningsministeriet og Nordea Fonden samt bestyrelsesformand for Teknologirådet.

Formand om valget af Torben Klein

Den ene af Medicinrådets to kommende formænd, Steen Werner Hansen, der pt. er formand for Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, siger således om, hvorfor valget faldt på Torben Klein:

”Torben Klein har en mangeårig erfaring i at lede et center, hvor han har haft et meget tæt samarbejde med fagfolk. Han har formået at sikre, at fagfolkene trivedes, samtidig med at han har haft fokus på at lave nogle solide administrative arbejdsgange. Det er bestemt også en fordel, at han har haft tæt kontakt til politisk styrede organisationer, så han har erfaring med hele dynamikken inden for det område.