- først med nyheder om medicin

Kræftmedicin udgjorde den største andel af godkendt ny medicin i 2020

Knap en fjerdedel af de ansøgninger det europæiske lægemiddelagentur EMA behandlede og godkendte i 2020 omhandlede kræftmedicin. Herved strøg kræftmedicin ind på førstepladsen over godkendt ny medicin sidste år, viser den årlige oversigt over medicinske highlights 2020 fra EMA.

Ny lægemiddelrekommandation for neuroendokrine tumorer

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger til neuroendokrine tumorer (NET). Rekommandationen blev godkendt på et møde i Medicinrådet den 28. august.

Betinget godkendelse på vej for cemiplimab mod almindelig hudkræftform

Det Europæiske Lægemiddelagentur har givet grønt lys for en betinget markedsføringstilladelse for cemiplimab (Libtayo) til behandling af voksne patienter med metastatisk eller lokalt avanceret kutan pladecellecarcinom (CSCC), som ikke er kandidater til helbredende kirurgi eller helbredende stråling.

Medicinrådet indfører nye kategorier for nye lægemidlers effekt

1. januar 2019 træder Medicinrådets nye metodehåndbog i kraft. Her har rådet blandt andet ændret sine kategorier for nye lægemidlers effekt, så det skal blive mere tydeligt, hvilken effekt et nyt produkt har i forhold til de lægemidler, der bruges i dag.

Medicinrådet skyder gang i fire nye vejledninger for kræft

Medicinrådet sætter gang i arbejdet med seks nye behandlingsvejledninger, fire af dem på kræftområdet. Arbejdet med tre af behandlingsvejledningerne sættes i gang i 2018, nemlig brystkræft, type 2-diabetes og immundefekter (behandling med immunglobuliner).

Cabometyx giver lille klinisk merværdi for patienter med metastatisk nyrekræft

Medicinrådet vurderer, at Cabometyx (cabozantinib) til voksne patienter med metastatisk nyrecellekarcinom (mRCC), der ikke har modtaget tidligere behandling, giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med Votrient (pazopanib) (meget lav evidenskvalitet) og en lille klinisk merværdi sammenlignet med Sutent (sunitinib) (lav evidenskvalitet).

DECV: Cyramza-tilbagetrækning er til skade for patienterne

Overraskende og uforståeligt – og til skade for patienterne. Sådan beskriver medlem af DECV’s styregruppe, overlæge på Rigshospitalets onkologiske afdeling Lene Bæksgaard, Medicinrådets beslutning om, at en tidligere anbefaling af Cyramza (ramucirumab) som standardbehandling til kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk (GEJ) ikke længere bør følges, fordi betingelserne for anbefalingen, ifølge rådet, ikke er opfyldt.

Stivarga giver kun lidt merværdi for leverkræftpatienter

Stivarga (regorafenib) giver en lille klinisk merværdi for patienter med hepatocellulært karcinom (leverkræft der udgår fra leverens egne celler), med performance status 0-1 og med leverfunktion svarende til Child Pugh A, som tidligere er behandlet med og har tålt Nexavar (sorafenib).

Ny andenlinjebehandling til leverkræft godkendt

Stivarga (regorafenib) er blevet godkendt i EU til behandling af voksne patienter med hepatocellulært karcinom (HCC), som tidligere er blevet behandlet med Nexavar (sorafenib).