Ny lægemiddelrekommandation for neuroendokrine tumorer

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger til neuroendokrine tumorer (NET). Rekommandationen blev godkendt på et møde i Medicinrådet den 28. august.

I rekommandationen lyder det, at førstevalg til mindst 95 procent af population af nydiagnosticerede patienter med tyndtarmsNET og Ki67≤10 procent eller formodet tyndtarmsNET og Ki67≤10 procent skal have Sandostatin LAR. Andetvalget er Ipstyl Autogel.

For nydiagnosticerede patienter med pancreasNET og Ki67≤10 procent gælder det, at mindst 95 procent af populationen skal have Ipstyl Autogel, mens andetvalget er Sandostatin LAR.

Behandling med SSA initieres hos nydiagnosticerede patienter med tyndtarmsNET eller formodet tyndtarmsNET og Ki67<10 procent og hos nydiagnosticerede patienter med pancreasNET og Ki67 < 10 procent.

Effekten følges ved hjælp af scanninger, klinisk vurdering af effekt og bivirkninger og chromogranin A-målinger. Ved aftagende anti-tumoral effekt suppleres med eller skiftes til anden anti-tumoral behandling. Ved manglende symptomatisk effekt øges dosis eller forkortes injektionsintervallet af SSA. Ved grad 3-4 toksicitet, der i øvrigt ses meget sjældent, seponeres behandlingen.

Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin), men alene godkendt, at lægemiddelrekommandationen er udarbejdet på baggrund af en behandlingsvejledning, som tidligere er godkendt af RADS. Rekommandationer udarbejdet på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger viser en prioritering baseret alene på lægemiddelpris og ikke totalomkostninger. Fagudvalget har ikke været inddraget i Medicinrådets opdatering af lægemiddelrekommandationen.