Cabometyx giver lille klinisk merværdi for patienter med metastatisk nyrekræft

Medicinrådet vurderer, at Cabometyx (cabozantinib) til voksne patienter med metastatisk nyrecellekarcinom (mRCC), der ikke har modtaget tidligere behandling, giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med Votrient (pazopanib) (meget lav evidenskvalitet) og en lille klinisk merværdi sammenlignet med Sutent (sunitinib) (lav evidenskvalitet).

Det vil sige, at rådet vurderer, at Cabometyx giver en moderat forbedring i forhold til standardbehandling.

Vurderingen af den kliniske merværdi af Cabometyx som førstelinjebehandling til patienter med mRCC baseres på resultater fra en publiceret netværksmetaanalyse og tre studier, som indgår i netværksmetaanalysen, hhv. CABOSUN, COMPARZ og VEG105192.

Med udgangspunkt i den kliniske merværdi og en omkostningsanalyse udarbejdet af Amgros skal Medicinrådet nu vurderer, om Cabometyx skal anbefales som mulig standardbehandling til mRCC. Det anslås, at cirka 300 nye patienter med mRCC årligt være egnede til behandlingen.

Cabometyx (cabozantinib) hæmmer en række tyrosinkinaser, der findes i forskellige receptorer på kræftceller. Herunder særligt MET (hepatocyt-vækstfaktorreceptorer) og VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptorer). Behandlingen er oral (en tablet á 60 mg en gang dagligt), og behandlingen fortsættes til sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Cabometyx har siden 2016 været godkendt til andenlinjebehandling af RCC. Indikationsudvidelsen omfatter voksne patienter med mRCC i intermediær eller dårlig prognosegruppe, der ikke har modtaget tidligere behandling. Cabometyx er i 2018 også godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA til førstelinjebehandling af voksne patienter med lokalavanceret inoperabelt eller metastaserende mRCC.