Udvidet indikation for nivolumab godkendt

Nivolumab er blevet godkendt af EMA til andenlinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft af typen adenocarcinom samt til behandling af fremskreden nyrekræft.

Nivolumab godkendes til to nye indikationer

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, anbefaler, at det immunterapeutiske lægemiddel nivolumab (Opdivo) godkendes til både avanceret nyrekræft (renalcellekarcinom) og lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft.

RADS har valgt side i prostatabehandling

Fra 1. marts skal størstedelen af danske prostatakræftpatienter tilbydes lægemidlet Zytiga. Det sker efter, at Janssen, som markedsfører Zytiga, i forbindelse med et udbud har sænket prisen på lægemidlet markant.

KRIS godkender ny behandling til modermærkekræft

KRIS har godkendt en kombination af trametinib og dabrafenib til standardbehandling af en undergruppe af modermærkekræftpatienter og er positivt indstillet over for pertuzumab som neoadjuverende behandling.

Ny indikation til Perjeta

På KRIS’ bord ligger nu en ansøgning om godkendelse af en ny indikation på præparatet Perjeta (pertuzumab).

Biologisk medicin skal overvåges bedre

Udviklingen inden for biologisk medicin går stærkt. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en handlingsplan for bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner.

Nyt fagudvalg skal se på hæmatologi

RADS har besluttet at nedsætte et fagudvalg, der skal udarbejde en behandlingsvejledning for det hæmatologiske område. Baggrunden er ikke økonomi, men faglighed.