Kræft, mavetarm og psykiatri får de næste behandlingsvejledninger

Forebyggelse af blodpropper hos kræftpatienter, behandling af inflammatoriske tarmsygdomme og antipsykotisk behandling til børn og voksne er de tre næste områder, hvor Medicinrådet vil udarbejde behandlingsvejledninger.

Det fortæller patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen, efter at Medicinrådet onsdag gennemgik og prioriterede listen med de ønsker om nye behandlingsvejledninger, som Medicinrådet løbende modtager fra hospitalsafdelinger rundt om i landet.

Med en vejledning for antipsykotisk behandling sætter Medicinrådet gang i udarbejdelsen af sin første vejledning inden for psykiatrien, og ifølge Leif Vestergaard Pedersen er vejledningen efterspurgt.

”Vi har modtaget del henvendelser om psykiatri, og det, opfatter jeg, som at der i psykiatrienhederne rundt om i landet er et ønske om, at der kommer til at ske noget. At vi får ajourført nogle behandlingsvejledninger og gennemarbejdet dem i det hele taget,” siger han.

Medicinrådet har gennem det seneste år på flere rådsmøder diskuteret den udfordring, at arbejdet med at vurdere ny medicin tager tid fra rådets arbejde med behandlingsvejledningerne, og Leif Vestergaard Pedersen har tidligere luftet et ønske om, at Medicinrådet får mulighed for at lade ansøgninger om vurdering af ny medicin vente, for i stedet at prioritere behandlingsvejledningerne, og prioriteringen af behandlingsvejledningerne, mener han stadig, er vigtig.

”Vi har er en lang liste af relevante ønsker om behandlingsvejledninger, og samtidig har vi en opgave med at holde de vejledninger, vi har lavet ajour, og set fra patientperspektiv er det også noget af det vigtigste, der kan ske,” siger Leif Vestergaard Pedersen.