Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS anbefaler Opdivo til nyrekræft efter to angiogenese hæmmere

Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, anbefaler, at Opdivo (nivolumab) kan benyttes til patienter med metastaserende nyrekræft under 75 år, som har modtaget én eller to tidligere behandlinger.

Ansøgeren har fremsendt opfølgningsdata, som viser, at der ikke er markant dårligere effekt af Opdivo hos nyrekræftpatienter, som har modtaget to tidligere behandlinger med angiogenesehæmmere, i forhold til patienter, som tidligere kun har modtaget én behandling. På den baggrund anbefaler KRIS, at nivolumab kan benyttes til patienter med metastaserende nyrekræft under 75 år, som har modtaget én eller to tidligere behandlinger.

Opdivo har været godkendt til nyrekræft siden efteråret. Godkendelsen var baseret på et studie, der blev stoppet før tid pga. signifikant bedre effekt af OPDIVO. Dog var behandlingsgevinsten endnu ikke helt tydelig nok for de patienter, der havde modtaget 2 eller flere behandlinger. De data er kommet til nu, og derfor er KRIS godkendelsen en udvidelse af den tidligere godkendelse.

Beslutningen blev truffet på sidste møde i KRIS 14. juni, hvor rådet også behandlede en ansøgning om Opdivo til behandling af lokalt recidiverende eller metastaserende planocellulært karcinom (en af de almindeligste former for hudkræft) i anden linje.

Det var Danish Head And Neck Cancer Group (DAHANCA), som havde fremsendt en ansøgning om ibrugtagning af Opdivo som andenlinjebehandling til tidligere platinbehandlede patienter samt patienter, som har fået capecitabine/paclitaxel som førstelinjebehandling. Et studie hos patienter med performancestatus 0-1, som er progredieret under eller efter cisplatinbehandling, har vist en signifikant, men beskeden effekt af Opdivo sammenlignet med enkeltstofbehandling (methotrexat, docetaxel eller cetuximab). Den gennemsnitlige overlevelse var 7,5 versus 5,1 måneder.

En subgruppeanalyse viste effekt hos patienter, som var PD-L1- positive, men ikke hos de som var PD-L1-negative. Efter et år var 10 procent flere patienter i remission. Langtidseffekt bæres igennem af patienter som er PD-L1-positive, og på den baggrund anbefaler KRIS kun Opdivo som standardbehandling til patienter som er PD-L1-positive og i performancestatus 0-1. KRIS vurderer, at der ikke er tilstrækkelige data til at anbefale Opdivo til patienter, der er negative for PD–L1.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift