Vigtig information om medicin skal ikke længere kunne forveksles med reklame

Fra 1. maj bliver det Lægemiddelstyrelsen, som skal sende sikkerhedsinformation direkte til sundhedspersoner - ikke bare for at sikre, at væsentlig sikkerhedsinformation når de rette sundhedspersoner, men også for at sikre at informationen ikke forveksles med reklamer fra virksomhederne.

Hidtil har det været lægemiddelvirksomhederne selv, der har givet sundhedspersoner besked, hvis der blev opdaget nye bivirkninger eller lignende ved medicin,som giver anledning til, at medicinens produktinformation ændres i en sådan grad, at sundhedspersoner skal informeres direkte.

Fra den 1. maj overtager Lægemiddelstyrelsen udsendelsen af de såkaldte DHPC-breve fra lægemiddelvirksomhederne (Direct Healthcare Professional Communication). DHPC-brevene kan f.eks. handle om, at en bestemt type medicin bør bruges med forsigtighed til en bestemt gruppe patienter, eller at sundhedspersoner skal være opmærksomme på, at patienten skal informeres om nye bivirkninger ved en bestemt type medicin.

Når lægemiddelvirksomhederne indtil nu har sendt sikkerhedsinformationen ud, er det foregået via postomdelte breve. Den praksis har vist sig ikke at fungere optimalt, fordi informationen kan være længe undervejs og ikke altid når frem til den rette sundhedsperson. Derudover har flere sundhedspersoner ønsket at få informationen sendt elektronisk.

Fra den 1. maj vil sikkerhedsinformationen blive sendt direkte fra Lægemiddelstyrelsen til de relevante sundhedspersoner via eBoks, hvilket kan lade sig gøre, fordi Lægemiddelstyrelsen har de relevante sundhedspersonernes CPR-numre. Hvilket virksomhederne ikke har.

Beslutningen om, at Lægemiddelstyrelsen overtager opgaven med at udsende DHPC-brevene er en del af regeringens Vækstplan for Life Science fra marts 2018.

For at sikre at sikkerhedsinformationen bliver set, vil den også blive målrettet de relevante sundhedspersoner via mail til de fem regionale hovedpostkasser til fordeling på relevante hospitalsafdelinger, til privathospitaler og til lægemiddelkomiteer og lægefaglige selskaber. Og endelig vil informationen fremover kunne tilgås via et link ud fra det specifikke lægemiddel på pro.medicin.dk.

"Det er vigtigt for patientsikkerheden, at væsentlig sikkerhedsinformation når frem til læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger og apotekere så hurtigt som muligt. Dette sikrer vi ved at sende digital post til sundhedspersoner suppleret med mails til hospitaler, faglige selskaber og link på pro.medicin.dk", siger Pierre Quartarolo, enhedschef i Lægemiddelstyrelsens enhed for Lægemiddelovervågning & Medicinsk udstyr.

Afhængig af sikkerhedsinformationens karakter vil Lægemiddelstyrelsen i særlige tilfælde også kommunikere direkte til og med offentligheden via nyheder på hjemmesiden, sociale medier og pressen.