Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt forum skal kvalitetssikre medicinbrug på tværs af regionerne

Sundhedsdirektørerne i de fem regioner har besluttet at etablere et tværregionalt forum for koordination af medicin.

Baggrunden er, at der har været nogle sager, hvor klinikere har følt sig pressede af firmaer til at ansøge om at bruge nogle lægemidler, hvor der er ikke er data for effekten, fortæller Steen Werner Hansen, der som formand for Region Hovedstadens regionale lægemiddelkomité er selvskrevet som medlem af det nye forum.

”Der er nogle firmaer, der bruger patienter og pårørende til at bede om lægemidler, der ikke har nogen dokumenteret effekt. Når man tager eksperimentel medicin i brug, skal man gøre det på baggrund af nogle data, og for at forbedre ibrugtagningen – og for at hjælpe hinanden i regionerne – har vi etableret et forum, hvor vi kan erfaringsudveksle og følge op på det,” siger han.

Steen Werner Hansen understreger, at det tværregionale forum for koordination af medicin ikke er en ny godkendelsesmyndighed men udelukkende et forum for erfaringsopsamling, f.eks. vedrørende brugen af behandlingsvejledninger fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) eller vurdering af lægemidler i de enkelte regioner.

Forummet skal formalisere det arbejde, der allerede er regionerne imellem, fortæller Steen Werner Hansen:

”Det er et samarbejde, som også har bestået før ved, at man har ringet til hinanden. Nu gør vi det bare på en mere formaliseret måde. Det, der skal komme ud af at nedsætte det her forum er, at vi kvalitetssikrer brugen af lægemidler på tværs af regionerne.”

Forummets foreløbige opgaver er:

  • At koordinere de regionale lægemiddelkomiteers vurdering og regionernes ibrugtagning af eksperimentel og genuint ny medicin.
  • At følge og videndele om regionernes ibrugtagning og anvendelse af lægemidler/indikationer, som KRIS og RADS ikke har anbefalet.
  • At videndele omkring øvrige centrale problemstillinger inden for lægemiddelanvendelse i primær- og sekundærsektoren.

Hanne Rolighed fra Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital er formand for forummet, og Region Hovedstaden varetager tilsvarende sekretariatsfunktionen.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift