Vestergaard: Økonomer i medicinrådet vil give bedre vurderinger

Fem af de sundhedsøkonomer, der før sad i Amgros, er fra 1. januar flyttet over i Medicinrådets sekretariat for at være tættere på, når de foretager beregninger af økonomien i nye behandlinger.

Den nye indretning vil forbedre de økonomiske vurderinger, siger patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen, efter rådsmødet onsdag.

”Når de er flyttet over, begynder vi at arbejde på en lidt anden måde, hvor sundhedsøkonomerne kommer med på et tidligere tidspunkt sammen med fagudvalgene, og det vil give bedre beslutningsgrundlag. Det er de samme mennesker, der skal lave beregningerne, så det er ikke fordi, der har været noget galt med det, de har lavet, men deres muligheder bliver forbedret. De kan for eksempel være med undervejs, når fagudvalget arbejder, og allerede der begynde at få en idé om, hvilket økonomisk model, de skal bruge,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Hidtil har den økonomiske del af vurderingen af et nyt lægemiddel og den sundhedsvidenskabelige været adskilt. Amgros foretog de sundhedsøkonomiske analyser og Medicinrådet de sundhedsvidenskabelige. Men med Danske Regioners beslutning om at indføre kvalitetsjusterede leveår (QALY) i Medicinrådets arbejde er de to dele af vurderingen blevet koblet sammen hos Medicinrådet.

Fagudvalgets vurdering af den kliniske merværdi og økonomernes vurdering af økonomien skal fortsat være to adskilte processer, ligesom det vil fortsat være Amgros, der forhandler priser på nye lægemidler med lægemiddelvirksomhederne, men økonomerne i Medicinrådet får et bedre udgangspunkt for deres arbejde, mener Leif Vestergaard Pedersen. 

Han vurderer ikke, at den tidlige engagering af økonomerne vil betyde hurtigere sagsbehandling.

”Man skal nok ikke sætte næsen op efter, at det vil forkorte behandlingstiden i Medicinrådet, men det der kommer til at ske, bliver lidt bedre,” siger Leif Vestergaard Pedersen.