Krav om omkostningsdata kan forsinke ibrugtagning af ny medicin

Medicinrådets ambition om at inddrage de samfundsmæssige omkostninger i vurderingen af ny medicin kan komme til at forsinke adgangen til den nye medicin, fordi mange firmaer sandsynligvis ikke har de data.

Det påpeger sundhedsøkonom Jes Søgaard, som er afdelingschef i Kræftens Bekæmpelses afdeling for dokumentation og kvalitet.

”Det er en praktisk udfordring, om der overhovedet er data på de samfundsmæssige omkostninger. Man kan godt have en opmærksomhed på, at det er en af de typer omkostninger, man kigger på, men hvis et firma ikke har samlet de data ind som en del af fase 3-undersøgelsen, har man en udfordring. Det vil forsinke processen, hvis firmaerne skal til at samle data ind – og skal du så lade patienterne vente med at få adgang til de nye præparater, indtil der er fremskaffet data,” siger Jes Søgaard.

Planen er, at Medicinrådets omkostningsanalyser kommer til at indeholde både afdelingsperspektiv (direkte omkostninger til lægemidler, personale, materialer mv.), sundhedsvæsenets perspektiv (direkte omkostninger til diagnostiske tests, egen læge, ambulatoriebesøg mv.) og samfundsperspektiv (direkte omkostninger forbundet med patientens tidsforbrug, hjemmehjælp, genoptræning, hjælpemidler mv.).

Det har indtil nu ikke været den gængse procedure i Danmark, at firmaerne har indsamlet samfundsmæssige omkostninger ved deres nye præparat i forbindelse med de kliniske forsøg. Derfor har vi ingen erfaring med det her i landet endnu, påpeger Jes Søgaard.

Han tror ikke, at det er realistisk, at alle medicinalfirmaer kan levere de ønskede data for samfundsomkostninger i deres ansøgninger til Medicinrådet om national ibrugtagning af nye lægemidler. Han mener dog, at det er den rigtige ambition at have:

”Jeg synes, det er rigtigt, at man siger, det er hensigten, at vi gør det sådan. Det giver absolut mening at se på alle tre perspektiver.”

Patienterne skal ikke vente

Jes Søgaard mener ikke, at manglen på data for samfundsomkostninger må stå i vejen for, at ny medicin bliver tilgængelig for patienterne hurtigst muligt.

”Det vil være urimeligt at lade patienterne vente på grund af mangel på omkostningsdata. Det er noget andet, hvis man er i tvivl om, hvorvidt et præparat virker godt nok til, at man vil acceptere bivirkninger og store økonomiske omkostninger. Så synes jeg, at det er rimeligt at vente med at frigive et præparat. Men jeg synes ikke, det vil være rimeligt at sige til 375.000 mennesker i Danmark. ”I må vente med at få det her lovende præparat, for vi skal lige have samlet nogle omkostningsdata ind”,” siger Jes Søgaard og tilføjer:

”Der er forskellige måder at gøre det her på landene imellem, men jeg tror ikke, der er nogen steder, hvor man venter et halvt år med at frigive et præparat, indtil man samlet omkostningsdata sammen. Det er det ikke vigtigt nok til. Det vil det være, hvis man er usikker på den kliniske effekt på f.eks. overlevelsen. Men fordi man mangler nogle omkostningsdata, vil man ikke forsinke indførelsen til patienterne.”