- først med nyheder om medicin

Nye data bekræfter effekten af adjuverende Keytruda mod melanom

Henrik Schmidt

ASCO: I Danmark tilbydes patienter med stadie III-melanom adjuverende behandling med immunterapi, men nye resultater viser, at behandlingen også er gavnlig for stadie IIB- og IIC-patienter.

De nye resultater fra fase III-studiet KEYNOTE-716 præsenteres på ASCO 2022 (abstract #LBA9500) og viser for første gang, at adjuverende Keytruda (pembrolizumab) forlænger ’distant metastasis-free survival’ (DMFS) eller tiden til fjernmetastaser ved stadie IIB- og IIC-melanom.

”I dag giver vi kun adjuverende behandling til patienter, som er radikalt opereret for stadium III/IV melanom, men faktisk er risikoen for tilbagefald hos patienter med stadie IIB og IIC-sygdom sammenlignelig med risikoen hos patienter med stadie III-sygdom. Det er en stor fordel, hvis adjuverende immunterapi også kan forhindre tilbagefald og metastatisk sygdom hos stadie II-patienter, og det tyder resultaterne på,” siger Henrik Schmidt, der er klinisk lektor og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Han er ikke selv involveret i studiet.

Forventer godkendelse

KEYNOTE-716 inkluderede 976 patienter med komplet reseceret stadium IIB-IIC sygdom, som blev randomiseret 1:1 til pembrolizumab eller placebo.

Efter en median opfølgning på 26,9 måneder forlængede pembrolizumab tiden til fjernmetastaser markant sammenlignet med placebo (HR 0,64; 95 procent CI: 0,47-0,88). Efter to år var 88,1 procent af patienterne i pembrolizumab-armen fjernmetastasefri mod 82,2 procent i placeboarmen.

”De nye resultater bekræfter de positive indledende resultater, og jeg tror, at adjuverende immunterapi til patienter opereret for stadie IIB-IIC melanom bliver en standardbehandling i Danmark. Der er selvfølgelig nogle ubekendte, da en godkendelse også afhænger af økonomien,” siger Henrik Schmidt.

Tidligere resultater fra samme studie har vist, at pembrolizumab forlænger recidivfri overlevelse signifikant. Det vil sige, at risikoen for enhver slags recidiv – lokal, regional eller fjern – blev mindsket med pembrolizumab. De nye resultater viser, at den recidivfri overlevelsesgevinst også holder efter længere opfølgning (HR 0,64; 95 procent CI: 0,50-0,84). Efter to år var den recidivfri overlevelsesrate 81,2 procent i pembrolizumab-armen og 72,8 procent i placeboarmen.

I Keynote-716 opstod der grad 3+-bivirkninger hos 137 patienter (28,4 procent) i pembrolizumab-armen og 97 patienter (20,0 procent) i placeboarmen. Grad 3+ behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos 83 (17,2 procent) vs. 24 (4,9 procent) patienter. Der opstod immunmedierede bivirkninger hos 182 patienter (37,7 procent) i pembrolizumab-armen og 45 patienter (9,3 procent) i placeboarmen. Den mest almindelige bivirkning var lavt stofskifte (17,2 procent vs. 3,7 procent).

I december 2021 godkendte det amerikanske lægemiddelagentur FDA pembrolizumab til adjuverende behandling af voksne og pædiatriske patienter med stadie IIB eller IIC melanom efter komplet resektion. Grundlaget for godkendelsen var KEYNOTE-716-studiet. Behandlingen er endnu ikke godkendt af EMA.