Kun cirka hver fjerde HPV-positive kvinde får den korrekte opfølgning ved kræftscreening

Danske Kræftforskningsdage: 26 procent af HPV-positive kvinder får tilbudt den opfølgning, der er anbefalet i retningslinjerne. Halvdelen af kvinderne får utilstrækkelig opfølgning, mens 24 procent får mere opfølgning end anbefalet.

Det konkluderer danske forskere i et abstrakt, der blev præsenteret på Danske Kræftforskningsdages hovedscene (abstract #vii).

Ressourceforbruget var desuden højere end forventet baseret på anbefalingerne, og endog utilstrækkelig opfølgning var forbundet med mere omfattende brug af visse diagnostiske procedurer.

Det peger på, at screeningsprogrammet og opfølgningen for livmoderhalskræft ikke fungerer optimalt.

Data sammenkoblet på individniveau

Studiet undersøger, hvorvidt man i Danmark følger anbefalingerne til opfølgning efter en positiv HPV-test eller uklare test. Samtidig estimerer forskerne det afledte ressourceforbrug under hele opfølgningen.

Forskerne inkluderede 2.926 kvinder i alderen 60-64 år, som modtog et positivt eller et uklart screeningsresultat, da de deltog i primær HPV-screening mellem marts 2012 og slutningen af ​​2016.

I studiet blev kvinderne fulgt gennem deres opfølgning. Alle relevante opfølgende test og procedurer blev hentet fra de danske sundhedsregistre, og data blev sammenkoblet på individniveau. 

Forskerne estimerede det samlede antal test og diagnostiske procedurer, der blev brugt under opfølgningen, og fastslog, i hvilket omfang mønstrene fulgte de nationale anbefalinger for opfølgning.

Resultatet viser, at: 

  • Kun 26 procent af kvinderne havde opfølgning i overensstemmelse med retningslinjerne.
  • 50 procent havde utilstrækkelig opfølgning.
  • 24 procent havde opfølgning ud over det anbefalede.
  • Ressourceforbruget var højere end forventet baseret på anbefalingerne.
  • Selv utilstrækkelig opfølgning var forbundet med mere omfattende brug af visse diagnostiske procedurer.