CAR-T har potentiale mod solide tumorer, men implementeringen står i stampe i Danmark

CAR-T-cellebehandling står til at blive en del af morgendagens behandling, ikke kun inden for hæmatologien, men også inden for solide tumorer. Alligevel står implementeringen i stampe i Danmark sammenlignet med vores nabolande, konstaterer hæmatologen Thomas Stauffer Larsen.

Udenlandske studier peger bl.a. på, at CAR-T-cellebehandling kan have en klinisk effekt mod skjoldbruskkirtelkræft, og i Norge er onkologer ved at teste behandlingen mod mere udbredte kræftformer såsom bryst-, prostata-, tarm- og lungekræft.

Men selvom flere hæmatologiske klinikker er klar til at sætte den banebrydende behandling i gang er Danmark bagud med implementeringen af behandlingsformen, mener Thomas Stauffer Larsen der er specialeansvarlig overlæge på Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital og blandt oplægsholderne, når Medicinske Tidsskrifter fredag d. 29. april afholder en konference ved navn "Kalder nye innovative behandlingsregimer på nationale løsninger?"

Her vil relevante aktører fra dansk kræftbehandling oprulle perspektiver og problemer tilknyttet den innovative behandling, fra patientperspektivet til det politiske niveau. 

Tilmeld dig konferencen her.

CAR-T er allerede taget i brug til en række indikationer inden for lymfekræft i flere af de lande, der omgiver Danmark, fortæller Thomas Stauffer Larsen. Kigger man ud over EU, er der p.t. 4000 patienter, som allerede har modtaget CAR-T-cellebehandling, tilføjer han. Man er længst i de store vesteuropæiske lande, men også længere end Danmark i flere nordiske lande. OUH-hæmatologen er derfor også bekendt med danske lymfekræftpatienter, der har krydset landegrænsen for at modtage den avancerede  behandling for egen regning. 

Thomas Stauffer Larsen erkender, at behandlingen er dyr og diskussionen om prioritering er legitim. Han mener "det kan være sundt at lægge sig stabilt i feltet og afvente udviklingen,  men vi skal heller ikke falde for langt tilbage i feltet," som han formulerer det. Data er efterhånden modne og i tiltagende grad overbevisende, oplever hæmatologen. Han tilføjer, at CAR-T-cellerne udgør en engangsbehandling, hvor andre immunterapeutiske præparater typisk skal gives over flere måneder eller som vedligeholdelsesbehandling. Til konferencen 29. april vil kræftlæger, medicinalindustri og politikere få en mulighed for at drøfte både de kliniske studier, samfundsøkonomi og muligheden for prisaftaler.

Hæmatologerne er klar 

Thomas Stauffer Larsen og hans kolleger håber, at de selv kan få lov at tilbyde deres patienter behandling på samme niveau, som det gør sig gældende for hæmatologer i nære nabolande. Dansk Lymfom Gruppe arbejder i interkollegiale fora på at fintune, hvordan de vælger de helt rigtige kandidater til den avancerede behandling. Når de altså får grønt lys til at tage den i brug af myndighederne.

"Lige nu er det kun Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, der er certificerede af medicinalindustrien til at udføre CAR-T cellebehandling. Man tager fra medicinalindustriens side ikke flere centre ind til en omfattende certificeringsproces, når man ikke kan sælge produktet. Antallet af centre, som skal tilbyde behandlingen, skal selvsagt afstemmes patientvolumen, men vi forudser, at patientvolumen vil vokse støt i takt med at indikationsområderne udvides. Vi er i alt fem hæmatologiske afdelinger i Danmark, som i forvejen laver autolog stamcelletransplantation. Vi har logistikken og samarbejdet med blandt andet blodbankerne på plads og har derfor klargjort os på flere niveauer," siger Thomas Stauffer Larsen.

Lymfomlægerne forventer, i takt med, at internationale studier tikker ind og at behandlingen vinder indpas både inden for anden- og tredjelinjebehandling af lymfekræft, således at Medcinrådet måske vil genoverveje den nuværende anbefaling. Medicinrådet har hidtil afvist CAR-T cellebehandling som standardbehandling af diffust, storcellet B-celle lymfom i tredje line, da der "ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling sammenlignet med bedste tilgængelige behandling"

Lige nu er den nye behandlingsform kun godkendt af Medicinrådet som mulig standardbehandling i Danmark til patienter med B-celle akut lymfatisk leukæmi, hvor sygdommen er refraktær eller i relaps. Omkring ti unge mennesker har modtaget behandlingen baseret på denne indikation på Rigshospitalet, fortæller Thomas Stauffer Larsen 

En spændende debatdag med input fra eksperter, industri og politikere

Medicinske Tidsskrifter afholder fredag d. 29. april en konference kaldet "Kalder nye innovative behandlingsregimer på nationale løsninger?" på Schæffergården i Gentofte tæt  på København. Her vil relevante aktører fra dansk kræftbehandling som overlæge Thomas Stauffer Larsen fra OUH oprulle perspektiver og problemer tilknyttet den innovative behandling. Leif Vestergaard vil som patientrepræsentant i Medcinrådet (og tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse) varetage patientperspektivet, mens direktørlaget i LIF og Amgros vil drøfte prisaftaler og samfundsøkonomiske effekter. 

De faglige oplæg vil udmunde i en politisk debat, hvor blandt andre Karin Friis Bach (B), Christoffer Buster Reinhardt (C), Martin Geertsen (V) og Liselott Blixt (løsgænger) deltager. 

Du kan tilmelde dig konferencen her