Flere hundrede millioner kroner dyr partikelkanon i Aarhus alvorligt skadet

I forbindelse med leverandørens vedligeholdelsesarbejde på Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus opstod der i weekenden en alvorlig skade på landets mest avancerede strålekanon, som bl.a. bestråler børn med hjernetumorer.

Det kostede ca. 800 mio. kroner at etablere centret, hvoraf de 280 mio. kroner dækker selve det topavancerede udstyr med en såkaldt cyklotron, som genererer protoner til partikelterapien. Partikelterapien er blevet udråbt til at være et flagskib indenfor kræftbehandling, og Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital kæmpede i årevis om at få lov til at få den prestigefyldte behandling. Det var en stor sejr for Region Midtjylland, da sejren gik til dem, og 1. januar 2019 åbnede Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus. Dermed kunne danske patienter, som tidligere var blevet sendt til partikelterapi i USA og Sverige, endelig blive behandlet herhjemme. 

Det specielle ved partikelterapi er, at partikelstråler rammer kræftknuden meget velafgrænset, og dermed skånes det omkringliggende væv, hvilket specielt er vigtigt ved kritiske organer som øjet, hjernen og rygmarven.

Ingen patienter er blevet behandlet med den nu beskadigede cyklotron. 

"Det er en meget uheldig situation, som er opstået. Vi arbejder på højtryk med at sikre patienterne behandling og med at informere patienterne bedst muligt," siger cheflæge og professor Morten Høyer i Dansk Center for Partikelterapi.

Han oplyser, at det var, da cyklotronen i weekenden skulle skilles af og samles igen, at der opstod en alvorlig skade. I øjeblikket undersøger leverandøren omfanget af skaden og hvilke reservedele, der skal fremskaffes til cyklotronen. Leverandøren forventer, at anlægget kommer til at stå stille de næste to uger, mens skaden udbedres, men det kan komme til at tage længere tid.

"Vi har en nedbrudsplan, som vi følger, og den betyder, at patienterne får almindelig stråleterapi under nedbruddet, men det kan komme på tale at sende patienter til partikelterapi i udlandet," siger Morten Høyer.

Han oplyser, at skaden på cyklotronen lige nu og her går ud over 35 patienter, hvoraf de fleste er med i et forsøg, som går på at undersøge behandlingen med partikelterapi i forhold til almindelig stråleterapi. Men der kan komme på tale at sende et par af patienterne til Sverige, hvor man også har partikelkanoner. Det er dog endnu ikke kommet på plads.

"Heldigvis er der lige nu ikke så mange patienter, som vi vil sende til udlandet," siger Morten Høyer.

Kræftafdelingerne i Danmark, som henviser til partikelterapi, er informeret om, at patienterne kommer tilbage til dem for at få almindelig stråleterapi.