Kræftforskning forbigået ved hyldest af danske kliniske forsøg

Syv uddelte priser gik til specialer og afdelinger med andre fokusområder end cancer, da kårigen af  'Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022' løb af stablen sidste uge. Det nationale kræftstudie ProTarget måtte nøjes med en nominering.

Som noget nyt har en lang række centrale sundhedsaktører uddelt en række priser til kliniske forsøg og afprøvninger under navnet ’Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022’.

Hele 138 projekter fordelt på i alt 211 indstillinger var indstillet til syv priser. Priserne blev uddelt i Life Science Huset på Østerbro i København. 7. juni og blandt de nominerede var et bredt udsnit af sundhedsvæsnet, fra akutmedicin og fysioterapi til neurologi og kræftbehandling.

Der var dog ingen kræftforsøg blandt de endelige vindere. Fase II-forsøget 'ProTarget - A Danish Nationwide Clinical Trial on Targeted Cancer Treatment based on Genomic Profiling' var ellers blandt de nominerede.

Svind af sygdom

”Projektet er ekstraordinært og bemærkelsesværdigt, idet det bygger på et nationalt og tværfagligt samarbejde mellem alle onkologiske centre og regioner i Danmark,” […] ProTarget [bidrager] til udvikling og udbredelse af præcisionsmedicin i den daglige klinik på onkologiske afdelinger i hele Danmark,” hed det i indstillingen.

ProTarget-studiet fungerer på den måde, at patienter, som har en bestemt mutation, der findes et markedsført lægemiddel imod til en anden indikation, starter behandling med det pågældende lægemiddel. På den måde åbnes der en arm i studiet.

Hvis en ud af otte patienter af samme type responderer på behandlingen, det vil sige enten har svind af sygdommen eller stabil sygdom i 16 uger, kører armen videre. Så inkluderes yderligere 24 patienter, og hvis der ud af dem er fem, som responderer, går man videre med det og arbejder på, at lægemidlet bliver godkendt nationalt til denne indikation.

Hvis der ikke er nok patienter, der responderer på behandlingen, lukker armen, og der behandles ikke flere patienter af den type med den behandling i Danmark.

Læs mere om ProTarget her

Masser af gode kandidater og ildsjæle

Vinderne i de syv kategorier blev:

Årets forskerinitierede forsøg:
Forskergruppen bag "Stop Infliximab Treatment" (STOP-IT) studiet
Årets virksomhedsinitierede forsøg:
Horizon studiet
Årets patientfokus:
Projektsygeplejerske, MSc, Mia Blaabjerg, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
Årets offentlige-private samarbejde:
Influenz-er Teamet, Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital
Årets nyskabelse:
Forskningsenheden, Afdeling for Intensiv Behandling, Rigshospitalet
Årets nye forskningsmiljø:
Centre for Applied Research in Mental Health Care (CARMEN)
Årets ildsjæl:
Pilonidal Teamet, Kirurgisk afdeling, Randers

Både vindere og nominerede fik pæne ord med på vejen af arrangørerne:

”Jeg er imponeret over den høje kvalitet, som findes blandt alle de nominerede. Det viser, at vi i Danmark har et kæmpe potentiale og at vi står et godt sted. Det giver værdi for patienterne,” siger professor, overlæge Anders Perner, Rigshospitalet, næstformand i LVS, der har siddet i arrangørgruppen.

Fra medicinalindustrien lyder tilsvarende begejstrede toner:

”Jeg er meget positivt overrasket over, at vi har fået så mange indstillinger til priserne. Kliniske forsøg er helt centralt for udviklingen af nye lægemidler, nye behandlingsformer og nyt medicinsk udstyr. Derfor har vi valgt at hylde dem, der står bag, og antallet af indstillinger viser, at der er masser af gode kandidater og ildsjæle, som fortjener at blive fremhævet og anerkendt”, siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Det er Danske Patienter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, Medicoindustrien, Fagforeningen Pharmadanmark – Akademikere i Life Science – og Trial Nation, der med Dagens Medicin som mediepartner står bag den nye pris.