Jeg tager en masse med hjem til mine patienter

ESMO 2016: Mens man inden for stadig flere kræftformer taler stadig mere om immunterapi, er denne snak stadig kun i sin vorden inden for områder som tarmkræft og kræft i spiserør og mavesæk.

Men tanken om også her at kunne hjælpe langt flere patienter, end det er muligt i dag, kan godt nære et stort håb hos professor, dr. med. og Ph.D. Per Pfeiffer, overlæge på Odense Universitetshospitals onkologiske afdeling, med kræft i mave-tarmregionen samt bugspytkirtlen som speciale.

”Jeg tror ikke på, at vi når derhen, hvor man i dag er med HIV, og hvor man således vil kunne holde al kræft under kontrol. Men kan vi nå frem til at holde den i skak hos op mod halvdelen, vil det også være fuldstændig fantastisk,” siger han.

På Pfeiffers område er de første studier med immunterapi undervejs. Det gælder patienter med kræft i mavesækken, hvor han håber, at resultatet vil vise en enorm forskel på langtidsoverlevelsen mellem den gruppe, der får kemoterapi og den anden, der får immunterapi. Endnu er studierne dog ikke så langt, at der er indikationer, som peger i en bestemt retning.

Meget længere end i dag

Men at behandlingen i 2020 vil være kommet længere end i dag er han til gengæld ikke i tvivl om. Også meget længere, end han og kollegerne for nogle år siden turde håbe på.

”For bare få år siden anede ingen, at der var en revolution på vej, som hed immunterapi. Det kom meget pludseligt og gør, at vi i dag har en enestående chance for snart at kunne forbedre behandlingen for en lang, lang række kræftpatienter. Og i 2020 tror jeg også, at det gælder på mit eget område – for patienter med kræft i tarm, mave eller spiserør,” siger han.

Den vanskelige udvælgelse

Udfordringen på vejen hertil er imidlertid at udvælge de rigtige patienter, som vil have gavn af de nye behandlinger. På Per Pfeiffers område er lægerne således udfordret på samme måde som kollegerne inden for andre kræftområder: I og med, at det ikke er alle patienter, der kan drage nytte af immunterapi, gælder det om at kunne vælge de rigtige ud. Og hvordan gør vi det, spørger han retorisk og svarer selv: Det ved vi ikke.

”Men kan vi nå frem til at vælge 20, 30 eller 40 procent, som kandidater til immunterapi, vil det være enestående,” siger han.

Så meget ved han dog, at det i udvælgelsesprocessen handler om at tage nogle vævsprøver af patienterne og analysere disse til bunds, for derefter at lægge sig fast på den rigtige, individuelle behandling. Sådan en sortering vil medføre, at patienterne bliver delt op i mange undergrupper. Og derfor forudser han også et langt mere omfattende internationalt samarbejde i forskningen for at få tilstrækkelig mange patienter med i de forskellige undergrupper. Et samarbejde, som han er sikker på, vil have en positiv effekt på resultaterne af forskningen.

Vigtigt at holde øje med dem i førertrøjen

Indtil forskningen i immunterapi på hans område for alvor kommer op i gear, anser han det for almindelig vigtigt at følge med i, hvad der sker på området inden for andre kræftformer. Derfor lægger han også stor vægt på her på ESMO at afsætte tid til at høre, hvad der sker rundt omkring.

”Det er vigtigt at holde godt øje med dem, som har førertrøjen på, når det gælder immunterapi. Nogle gange bliver man jo inspireret. Og det er heller ikke umuligt, at man vil kunne bruge en behandling, som nu har vist sig at virke eksempelvis for brystkræftpatienter, også på dem med kræft i mavesækken,” siger Per Pfeiffer.

ESMO gøder jorden for danske læger

At ESMO i det hele taget har enorm betydning for Danmark, danske læger og danske patienter, er han ikke et sekund i tvivl om. Med værtskabet følger muligheden for de danske læger til at få en fremtrædende rolle. For eksempel sådan som han selv har fået det som chairman, oplægsholder og meget andet på adskillige små og store sessioner i løbet af de fem ESMO 2016-dage. Og ved at gøre det godt, håber han at blive husket til næste gang.

”Jeg føler, at ESMO i Danmark har givet mig chancen for at blive en del af inderkredsen på mit felt. Og der håber jeg at kunne blive. Det er som at komme på landsholdet. Og det kan jo få en enorm betydning for mig og mine patienter. For eksempel vil jeg måske blive spurgt, om jeg vil være med, næste gang et stort tværnationalt studie skal sættes i værk. Og med det vil jeg få mulighed for at tilbyde mine patienter den mest moderne behandling – i stedet for at de skal vente nogle år, til den er godkendt. Det er en god chance både for patienterne – og for mig, som hører til dem, der synes, at det er fantastisk hele tiden at finde og afprøve nye og bedre behandlinger,” siger Per Pfeiffer.

ESMO2016