Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Geriatrisk vurdering af ældre kræftpatienter forbedrer kommunikationen

ASCO: Brugen af ​​geriatrisk vurdering i rutinemæssig behandling af ældre med avanceret kræft forbedrer signifikant kommunikationen mellem læge og patient om aldersrelaterede bekymringer samt patientens tilfredshed med kommunikationen.

Det viser en randomiseret undersøgelse, der søndag blev præsenteret på ASCO-kongressen i Chicago (Abstract LBA10003).

”Onkologer skal gå væk fra at fokusere udelukkende på kræften, især hos vores ældre patienter. Selvom det er vigtigt at leve længere, er der mange ikke-kræftrelaterede sundhedsspørgsmål, der er lige så – hvis ikke mere – vigtige. Både patienter og deres pårørende vil gerne diskutere aldersrelaterede bekymringer med onkologen. Vores undersøgelse viser, at geriatrisk vurdering kan hjælpe onkologer til at opfylde disse behov for deres ældre patienter,” siger ledende forfatter på undersøgelsen Supriya Gupta Mohile fra University of Rochester, New York.

Geriatrisk vurdering er en evaluering af sundhedsrelaterede bekymringer, der er fælles blandt ældre mennesker. I undersøgelsen omfattede den geriatriske vurdering et standardiseret, skriftligt spørgeskema og objektive test for fysisk ydeevne og kognition.

I undersøgelsen kom 31 klinikker, der er tilknyttet University of Rochester's NCI Community Oncology Research Program, enten i en geriatrisk vurderingsgruppe eller i en standardbehandlingsgruppe. Information fra i alt 542 patienter blev inkluderet i undersøgelsen. Alle patienter var 70 år eller ældre med uhelbredelige, avancerede solide tumorer eller lymfom og havde en forringelse i mindst ét punkt i den geriatriske vurdering, der blev udført ved studietilmelding. Det kunne enten være funktion (dagliglivets aktiviteter), fysisk præstation (f.eks. balance og fysisk sundhed), komorbiditet (kroniske sygdomme), ernæring, social støtte, depression og kognition (f.eks. hukommelsesproblemer).

Selvom patienter i begge undersøgelsesarme fik geriatrisk vurdering, modtog kun onkologer i den geriatriske vurderingsarm et web-baseret resumé af resultaterne fra vurderingen med anbefalinger til interventioner for hver patient (f.eks. fysioterapi for patienter med tendens til at falde) forud for deres næste klinikbesøg. I standardgruppen blev lægerne informeret om, hvorvidt en patient havde signifikant svækket kognition eller depression, men de fik ikke et samlet resumé af resultaterne af vurderingerne eller anbefalinger til behandling.

Klinikbesøg fandt sted inden for fire uger efter den geriatriske vurdering. Forskere vurderede indholdet og kvaliteten af ​​læge-patientkommunikationen gennem transkriberede optagelser af samtalen under besøgene for hver patient i begge grupper. Kvalitetskommunikation blev defineret som samtaler, hvor lægen samlede flere oplysninger om aldersrelaterede bekymringer, og hvor patienternes bekymringer blev behandlet grundigt. Patientens tilfredshed med læge-patientkommunikation blev vurderet gennem et telefonisk spørgeskema efter besøget i klinikken.

I gruppen med geriatrisk vurdering var der gennemsnitligt 3,5 flere diskussioner om aldersrelaterede bekymringer under klinikbesøgene sammenlignet med standardgruppen. I gennemsnit var der to flere læge-patientsamtaler af høj kvalitet i den geriatriske vurderingsgruppe end i standardgruppen, og to flere drøftelser førte til interventioner i den geriatriske vurderingsarm end i den sædvanlige plejearm.

Patienter i den geriatriske vurderingsgruppe havde betydeligt flere diskussioner om næsten alle aldersrelaterede bekymringer målt ved geriatrisk vurdering. Patienttilfredshed med kommunikation med deres læge var 1,12 point højere i den geriatriske vurderingsarm (statistisk signifikant forskel), hvilket tyder på, at patienterne værdsatte diskussioner om aldersrelaterede bekymringer.

Forskernes næste skridt er at vurdere, om de interventioner, der er resultatet af geriatriske vurderinger, har en positiv indvirkning på patientens funktion og livskvalitet. En separat igangværende undersøgelse vurderer pt., om geriatrisk vurdering kan reducere bivirkninger ved kemoterapi ved at forbedre beslutningstagningen for ældre patienter med avanceret kræft.

Cirka 70 procent af patienter med kræft er 65 år og ældre, og antallet af personer over 65 år med kræft over 65 år forventes at stige betydeligt i løbet af de næste 20 år.

Geriatrisk vurdering

Geriatrisk vurdering er en evaluering af ​​aldersrelaterede bekymringer vedrørende fysisk og psykisk sundhed, ernæring og social støtte, som ofte ikke identificeres under et rutinemæssigt onkologisk besøg og fysisk undersøgelse. Vurderingen kan identificere ældre voksne, der risikerer at have en kortere forventet levetid på grund af ikke-kræftrelaterede sundhedsproblemer samt personer med øget risiko for bivirkninger ved kræftbehandling.

I en nylig offentliggjort retningslinje for klinisk praksis anbefaler ASCO, at geriatrisk vurdering anvendes til at identificere sårbarheder, der ikke rutinemæssigt indfanges i onkologiske vurderinger hos alle patienter 65 år og ældre, der modtager kemoterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift