Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stort set kun kræftpatienter søger om eksperimentel behandling

I 2017 blev der vurderet 355 patientsager om muligheder for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom, viser en årsrapport fra Sundhedsstyrelsen.

Ud af de 355 sager var 330 nye, og alle sagerne - på nær to - handlede om kræftsygdomme, hvor de behandlende læger manglede yderligere behandlingstilbud til patienterne.

24 procent af patienterne havde tyk- og endetarmskræft, 15 procent havde kræft i den øvre mavetarmkanal, mens 13 procent havde lungekræft og 14 procent havde andre kræftsygdomme.

"Selvom ordningen retter sig mod alle patienter med umiddelbart livstruende sygdomme, er det stadig langt overvejende kræftsyge patienters sager, der indstilles til rådgivning ved panelet. Mennesker med andre livstruende sygdomme, som for eksempel neurodegenerative lidelser, indstilles stadig sjældent. En stor del af spørgsmålene handler om ny, ofte dyr, medicin  som de behandlende læger ønsker rådgivning om, inden de tilbyder det til patienter, fordi lægerne er usikre på effekten," siger afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen Claus Malta Nielsen i en nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I de flere sager - i alt 102 sager - peger ekspertpanelet på eksperimentel eller forskningsmæssig behandling i Danmark, sjældent i udlandet (i fire tilfælde). Årsrapporten viser desuden, at der er en lille overvægt af henvisninger fra Region Midtjylland og Region Syd.

I 35 tilfælde var det rådgivende panel enig i den aktuelle behandlingsstrategi, hvilket betyder, at panelet kunne tilslutte sig den henvisende afdelings behandlingsforslag. I 31 tilfælde blev der givet råd om yderligere etableret behandling i Danmark, mens det i 38 tilfælde blev vurderet, at patienten ikke umiddelbart ville have gavn af yderligere behandling.

Muligheden for eksperimentel behandling bliver givet til patienter, der lider af en livstruende sygdom. Hvis den behandlende sygehusafdeling vurderer, at afdelingen ikke umiddelbart kan tilbyde patienten yderligere behandling, kan de bede om at få vurderet patientens muligheder for anden behandling hos Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet vil vurdere, om patienten kan få gavn af at prøve eksperimentel behandling, som er behandling, hvor der ikke findes samme dokumentation for, at den virker, som for de behandlinger, der normalt gives.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift