Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Verzenios giver ingen klinisk merværdi ved metastatisk ER+/HER2-brystkræft

Medicinrådet vurderer, at CDK4/6-hæmmeren Verzenios (abemaciclib) i kombination med aromatasehæmmer til førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft ikke giver en klinisk merværdi sammenlignet med Kisquali (ribociclib) i kombination med aromatasehæmmer.

Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

Af vurderingen fremgår det, at Medicinrådet heller ikke mener, at Verzenios i kombination med Faslodex (fulvestrant) til andenlinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2-brystkræft giver en klinisk merværdi sammenlignet med Ibrance (palbociclib) i kombination med Faslodex. Evidensens kvalitet vurderes også her at være meget lav.

Med udgangspunkt i den kliniske merværdi og en omkostningsanalyse udarbejdet af Amgros skal Medicinrådet nu vurdere, om Verzenios skal anbefales som mulig standardbehandling af af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft. 

Brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder verden over med en årlig incidens på omkring 100 per 100.000 med den største forekomst hos kvinder over 50 år. I Danmark diagnosticeres omkring 4.700 nye tilfælde årligt og femårsoverlevelsen er omkring 86 procent. Omkring 70 procent af brystkræfttilfældene er ER+/HER2-.

Cirka 20 procent af de patienter, som diagnosticeres med tidlig brystkræft, vil senere få tilbagefald, enten lokalt eller til andre organer (fjernmetastaser). Hvis der er fjernmetastaser, er helbredelse meget sjældent mulig. Den gennemsnitlige overlevelse er omkring to-tre år, og 25 procent opnår femårsoverlevelse. 

Den estimerede incidens for lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2-brystkræft i Danmark er omkring 650 patienter årligt med en prævalens på omkring 1.600 patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift