Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ESMO uddeler brystkræft-pris for første gang

Jonas Bergh

Professor Jonas Bergh fra Karolinska Institutet i Stockholm modtager den nyoprettede 2019 ESMO Brystkræftpris, som uddeles på den europæiske brystkræftkongres 2.-4. maj i Berlin.

Med prisen ønsker ESMO Breast Cancer Award at anerkende eksperter, der har afsat en stor del af deres karriere og ydet et særligt bidrag til opdagelsen og udviklingen af ​​uddannelse, forskning og klinisk praksis inden for brystkræft.

"Professor Jonas Bergh har gennemført kliniske forsøg med nye lægemidler og individuelt skræddersyet dosering af kemoterapi. Den svenske gruppe demonstrerede i den første randomiserede undersøgelse, at fem års behandling med tamoxifen er bedre end de tidligere anbefalede to år. Han har været involveret i at vise den ekstra værdi af andre lægemidler, især kemoterapi, i behandling med brystkræft," siger Sibylle Loibl og Giuseppe Curigliano fra ESMO Breast Cancer Congress.

Jonas Bergh er direktør for det strategiske forskningsprogram i kræft ved Karolinska Institutet i Stockholm, hvor han også er medlem af Nobel Assembly og besidder et professorat i onkologi. Jonas Bergh er desuden seniorkonsulent i onkologi ved Karolinska Universitetshospital, fungerende formand for Det Videnskabelige Råd inden for onkologi/hæmatologi ved Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), tilknyttet brystkræftforskning ved Oxford University og har et stipendiat fra Royal College of Physicians i London.

Jonas Berghs forskning er primært fokuseret på brystkræftbiologi, herunder ændring af karakteristika under progression og skræddersyede brystkræftbehandlinger. Han er medformand for Early Breast Cancer Trialists 'Collaborative Group (EBCTCG), hvis publikationer har haft en global indvirkning på primær brystkræftbehandling, og han var formand for den svenske brystkræftgruppe (SweBCG) i perioden 1995-2016.

"Professor Berghs arbejde har bidraget til vigtige fremskridt inden for mange aspekter af kræftepidemiologi, forebyggelse og behandling i brystkræft. Under hans ledelse har EBCTCG analyseret enorme mængder af kliniske forsøgsdata. Deres resultater har givet vigtige oplysninger til dem, der behandler brystkræftpatienter," siger Giuseppe Curigliano.

Jonas Bergh udtaler, at han er dybt beæret over at modtage prisen fra ESMO.

"På vegne af mange samarbejdspartnere er jeg glad for, at ESMO anerkender vores forskning, der sigter mod at forstå brystkræftbiologi og anerkende kompleksiteten af ​​denne sygdom - f.eks. klonal udvikling under tumorprogression - hvilket øger kompleksiteten af håndteringen af sygdommen," siger Jonas Bergh.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift