- først med nyheder om medicin

Tecentriq forlænger overlevelsen hos kvinder med triple-negativ brystkræft

ASCO: Kvinder med inoperabel og metastatisk triple-negativ brystkræft (TNBC) lever syv måneder længere, hvis de får tillagt det immunterapeutiske lægemiddel Tecentriq (atezolizumab) til standardbehandlingen med kemoterapi i første linje.

Det viser opdaterede data fra det internationale, dobbeltblindede fase III-studie IMpassion130, der blev fremlagt tirsdag på ASCO på en oral abstract session (Abstrakt 1003).

I 20 år har patientgruppen, som hovedsageligt er udgjort af yngre kvinder, ikke haft adgang til anden behandling end kemoterapi. Med reference til de nye data fra IMpassion130 forventer overlæge Erik Hugger Jakobsen fra Onkologisk Klinik ved Vejle Sygehus, imidlertid, at det kommer til at ændre sig snarest.

"Resultaterne er meget imponerende. Der er tale om en forbedring af den samlede overlevelse på syv måneder. Det er et klinisk relevant resultat – og også et betydeligt fremskridt for denne patientgruppe. Jeg kan ikke forestille mig, at man kan sidde denne behandlingsmulighed overhørig," udtaler han i en pressemeddelelse udsendt af medicinalvirksomheden Roche, som står bag Tecentriq.

IMpassion130 viser en median OS på 25 måneder i Tecentriq-armen versus 18 måneder i kontrolarmen. Det svarer til en reduktion i risikoen for død på 29 procent hos patienter i behandling med Tecentriq. 

PD-L1-udtryk afgør effekt

IMpassion130 har inkluderet 902 patienter med inoperabel og metastatisk TNBC, som blev randomiseret til enten Tecentriq + kemoterapi (nab-paclitaxel) eller kemoterapi + placebo. Behandlingen fortsatte frem til, at sygdommen progredierede, eller indtil patienten ikke længerede havde effekt af behandlingen. 41 procent af de inkluderede patienter havde en overekspression af PD-L1 på tumor (mere end en procent). Det var udelukkende denne undergruppe af patienter, som havde signifikant effekt af Tecentriq.

"Det er første gang, at vi ser så modne resultater fra et randomiseret fase III-studie med immunterapi til patienter med TNBC, der er PD-L1-positive. De resultater, vi er blevet præsenteret for, er meget overbevisende. Jeg forventer, at denne behandling bliver standardbehandling til denne patientgruppe. Studiet vil få en afgørende betydning for vores kliniske praksis fremover," udtaler Erik Hugger Jakobsen.

Identisk bivirkningsprofil

Foruden at demonstrere en signifikant OS-gevinst ved Tecentriq, viste IMpassion130 en signifikant forbedring af PFS i Tecentriq-armen. Her var PFS 7,5 måneder, mens den i kontrolarmen var 5,0 måneder. Det svarer til en relativ reduktion i risiko for sygdomsprogression på 38 procent.

Der blev ikke registreret nye sikkerhedssignaler hos patienterne i Tecentriq-armen. Bivirkningsprofilen ved Tecentriq i kombination med kemoterapi er således den samme, som ved behandling med kemoterapi alene.

Den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA godkendte i marts i år Tecentriq til førstelinjebehandling af inoperabel og metastatisk TNBC på baggrund af data fra den første interimanalyse, der blev præsenteret på ESMO sidste år. Forventningen lyder, at de europæiske lægemiddelmyndigheder EMA vil følge trop med en identisk godkendelse i løbet af 2019.