Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Målrettet behandling øger overlevelsen for yngre kvinder med avanceret brystkræft

ASCO: Tilsætning af CDK 4/6-hæmmeren Kisqali (ribociclib) til standard endokrin behandling forbedrer signifikant overlevelsen for præmenopausale kvinder med avanceret HR-positiv/HER2-negativ brystkræft sammenlignet med endokrin behandling alene.

Det viser resultaterne af den internationale randomiserede fase III-undersøgelse MONALEESA-7, som tirsdag blev præsenteret på ASCO (Abstrakt LBA1008) og er blevet offentliggjort i New England Journal of Medicine. Her viser det sig, at overlevelsesraten efter 42 måneders opfølgning var 70 procent for kvinder, der fik Kisqali sammen med endokrin behandling, sammenlignet med 46 procent for kvinder, der kun modtog endokrin behandling.

"Forsøget udkommer med et rigtigt flot resultat. Det ser faktisk ud til, at de solide forbedringer, man tidligere fandt i den progressionsfri overlevelse, også kan overføres til overlevelse. Det er samtidig glædeligt, at en så effektiv behandling har så forholdsvis få bivirkninger," siger overlæge Ann Knoop fra Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

I studiet blev 672 kvinder tilfældigt tildelt behandling med enten Kisqali (en tablet) eller en placebotablet. Alle kvinder modtog også Zoladex (goserelin), som er en injicerbar endokrin behandling, der undertrykker østrogen, samt en af de non-steroide aromatasehæmmere letrozol (Femara) eller anastrozol (Arimidex), som reducerer østrogenproduktionen, eller tamoxifen, der er blevet brugt til behandling af brystkræft i over 40 år og virker ved at blokere virkningerne af østrogen i brystvævet.

Efter en gennemsnitlig opfølgning på 34,6 måneder modtog 173 (26 procent) stadig behandlingerne. Heraf modtog 116 (35 procent) af kvinderne Kisqali og 57 (17 procent) placebo.

Kvinderne, der fik Kisqali, levede gennemsnitligt 23,8 måneder uden, at sygdommen udviklede sig. Det samme gjorde sig gældende for 13 procent af de kvinder, der fik placebo. Samlet set blev der set en relativ reduktion i risikoen for dødsfald på 29 procent.

Desuden var overlevelsesgraden 71 procent og 70 procent for kvinder, der tog Kisqali i kombination med hhv. tamoxifen eller en nonsteroidal aromatasehæmmer, sammenlignet med en overlevelsesrate på hhv. 55 procent og 43 procent for kvinder, der fik placebo i kombination med tamoxifen eller aromatasehæmmere.

Næste skridt for forskerne er at foretage analyser af patientrapporterede resultater (PRO) samt underanalyser af de kliniske fund, herunder at se på biomarkører og cirkulerende tumor-DNA, der kan hjælpe dem med at bestemme, hvilke kvinder der kan have mest gavn af Kisqali.

Forekomsten af avanceret brystkræft er stigende på verdensplan, og sygdommen er den største årsag til kræftdød hos kvinder i alderen 20-59 år.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift