Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kontinuerlig kemo er bedst for patienter med avanceret brystkræft

Kontinuerlig kemoterapi forbedrer ikke kun overlevelsen for patienter med avanceret brystkræft, men opretholder også bedre deres livskvalitet, hvis man sammenligner med såkaldt intermitterende kemoterapi, hvor patienterne får en pause fra kemoen.

Det viser analyser af fase III-studiet ’Stop & Go’, der blev præsenteret på ESMO Breast Cancer Congress 2019 (Abstract 158P_PR) den 3. maj i Berlin, Tyskland.

I studiet blev 420 patienter med avanceret HER2-negativ brystkræft randomiseret til enten en ’intermitterende’ tidsplan bestående af fire cykler kemo, efterfulgt af ’behandlingsferie', efterfulgt af yderligere fire cykler kemo eller en kontinuerlig tidsplan bestående af de samme otte cyklusser kemo administreret efter hinanden. Både førstelinjebehandling – paclitaxel plus Avastin (bevacizumab) – og andenlinjebehandling – capecitabin eller ikke-pegyleret liposomal doxorubicin – fulgte disse skemaer.

Patienter, der startede andenlinjebehandling (270 patienter i alt; 131 fik intermitterende kemo og 139 fik kontinuerlig kemo), demonstrerede en median progressionsfri overlevelse (PFS) på hhv. 3,5 og 5,0 måneder. Median kombineret første- og andenlinje-PFS for denne population var 14,6 mod 16,6 måneder.

Livskvalitet blev målt hver 12. uge under behandling og opfølgning, og både den fysiske og den mentale livskvalitet blev målt. Den gennemsnitlige opfølgning var 11,3 måneder.

Sammenligning af livskvaliteten mellem behandlingsarmene viste, at de maksimale forskelle ikke var statistisk signifikante, men der var en tendens til mere favorable resultater i den kontinuerlige arm.

"På baggrund af vores resultater kan man drage den hypotese, at fordelene ved en kontinuerlig tilgang kan være uafhængige af den undersøgte behandlingslinje og måske også gælde for andre behandlinger. Udfordringen for klinisk praksis er at bruge stoffer, der tolereres godt og kan fortsættes i længere tid uden afbrydelser," siger Anouk Claessens fra Zuyderlands Medical Center - Sittard-Geleen, Holland, i en pressemeddelelse fra ESMO.

Hun fortæller, at resultaterne overraskede forskerne, som forventede, at en ’ferie’ fra behandlingen ville give bedre livskvalitet. I stedet bekræfter resultaterne de nuværende nationale og internationale retningslinjer, der lyder at, at kemoterapi, fortrinsvis monoterapi (i hvert fald efter første linje), skal gives kontinuerligt, så længe det er godt tolereret og effektivt.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift