- først med nyheder om medicin

Tecentriq-kombi godkendt i EU mod metastaserende triple-negativ brystkræft

Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi (Abraxane) er netop blevet godkendt af EU til personer med PD-L1-positiv, metastaserende triple-negativ brystkræft.

Europa-Kommissionen har godkendt Tecentriq/kemo-kombinationen til behandling af kvinder, som ikke tidligere har fået kemoterapi for metastatisk sygdom.

Godkendelsen sker på baggrund af resultater af det kliniske studie IMpassion130, som blev præsenteret på ESMO i oktober 2018.

"Immunterapi sammen med standardkemoterapi forlænger overlevelsen med ti måneder hos patienter med tumorer, der udtrykker PD-L1. Denne kombination bør blive en ny behandlingsmulighed for patienter med metastatisk tripe-negativ brystkræft,” sagde førsteforfatter Peter Schmid, som er klinisk direktør for Londons St. Bartholomews brystkræftcenter, Barts Health NHS Trust, England, i forbindelse med fremlæggelsen.

”Tecentriq i kombination med kemoterapi er den første målrettede behandling, der har vist sig at forbedre overlevelsen i metastatisk triple-negativ brystkræft. Det er også den første immunterapi, som har forbedret resultatet i denne form for kræft. Den største ​​overlevelsesfordel så vi hos patienter med PD-L1-positive tumorer."

"Den europæiske godkendelse af denne Tecentriq-kombination er et vigtigt skridt fremad i behandlingen af ​​denne aggressive brystkræft, hvor det uopfyldte medicinske behov er stort," siger dr. Sandra Horning, der er Roche's Chief Medical Officer og chef for global produktudvikling.