Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet udgiver ny anbefaling for anti-HER2-behandling af brystkræft

Medicinrådet har godkendt en ny lægemiddelrekommandation for anti-HER2-behandling af brystkræft. Den nye anbefaling gælder fra 1. marts 2020.

Den ny rekommandation, som blev godkendt på et møde i Medicinrådet i går, den 20. november, er udarbejdet på baggrund af Medicinrådets vurdering af biosimilært trastuzumab, RADS’ baggrundsnotat for anti-HER2 behandling af brystkræft, samt Amgros’ udvidede sammenligningsgrundlag inklusive tilbudspriser. I lægemiddelrekommandationen er ligestillede lægemidler prioriteret på baggrund af totalomkostninger.

Med hensyn til neoadjuverende behandling (behandling før operation) lyder anbefalingen, at alle patienter i anden intravenøs antineoplastisk behandling bør modtage Trazimera (trastuzumab) i.v. i kombination med Perjeta (pertuzumab) i.v., mens patienter i monoterapi med trastuzumab bør modtage Trazimera i.v.

For patienter i adjuverende behandling (efter operation) gælder det for både patienter i anden og samtidig intravenøs antineoplastisk behandling og patienter i monoterapi med trastuzumab, at førstevalget til alle patienter bør være Trazimera i.v.

95 procent af patienter med metastatisk sygdom, som får anden og samtidig parenteral antineoplastisk behandling, skal som førstelinjebehandling tilbydes Trazimera i.v. i kombination med Perjeta i.v. og som andetvalg Trazimera i.v. Patienter i monoterapi med trastuzumab eller peroral antineoplastisk behandling skal tilbydes Trazimera i.v.

Andelinjebehandlingen for metastatisk sygdom for patienter i anden og samtidig parenteral antineoplastisk behandling bør for 95 procent af patienternes vedkommende består af Kadcyla (Trastuzumab emtansin) i.v., mens andetvalget bør være Trazimera i.v. og tredjevalget Tyverb (lapatinib) p.o.

Med hensyn til metastatisk sygdom – treatment beyond progression skal patienter, der ikke tidligere har fået trastuzumabemtansin, tilbydes Kadcyla, mens patienter, der tidligere har fået trastuzumabemtansin, skal tilbydes Trazimera i.v. som førstevalg (95 procent af populationen) og Tyverb p.o. som andetvalg.

Medicinrådet har ikke foretaget en gennemgang af hele terapiområdet, og har derfor ikke taget stilling til det øvrige kliniske grundlag i RADS’ baggrundsnotat, herunder placering af trastuzumabemtansin og Tyverb ved metastatisk sygdom andenlinjebehandling og metastatisk sygdom – treatment beyond progression. RADS’ baggrundsnotat for anti-HER2 behandling af brystkræft er derfor fortsat gældende, bortset fra anbefalingerne vedr. lægemiddelvalg ved neoadjuverende, adjuverende og metastatisk sygdom i førstelinjebehandling.

Den nye lægemiddelrekommandation erstatter Medicinrådets lægemiddelrekommandationen gældende fra den 30. maj 2018.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift