Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Vi havde troet, at de præmenopausale kvinder ville have mere neutrale effekter, men det virker som om, at når man har høje niveauer af CYP27A1, som vi formoder medvirker til øget 27-HC, er det godt,” siger Signe Borgquist.

Højt CYP27A1-udtryk giver bedre prognose ved præmenopausal brystkræft

SABCS: Et højt udtryk af proteinet CYP27A1 er lig med en bedre prognose for præmenopausale kvinder med brystkræft.

Det viser et studie, som torsdag blev præsenteret (Abstrakt P3-08-21) på en poster på SABCS torsdag den 12. december af ph.d.-studerende Maria Inasu fra Lunds Universitet i Sverige.

Studiet, som overlæge, professor fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital Signe Borgquist er vejleder på, har undersøgt betydningen af CYP27A1, som er et protein, der primært virker i leveren, hvor det omdanner kolesterol til 27-Hydroxycholesterol (27-HC).

Forskergruppen fra Lund, hvor Signe Borgquist er gæsteprofessor, har tidligere vist, at statiner reducerer niveauerne af 27-HC. I det nye studie har Maria Inasu set på niveauerne af hhv. protein-CYP27A1 og mRNA CYP27A1 i en kohorte af 237 præmenopausale, lavrisiko, node-negative brystkræftpatienter for at se, om der var forskel på kvindernes prognose afhængigt af deres CYP27A1-niveauer. Patientdataene, som bruges i projektet, er opgjort i 1990’erne, hvilket vil sige, at kvinderne ikke har fået så meget adjuverende kemoterapi eller adjuverende endokrin behandling, fordi det ikke var i guidelines på daværende tidspunkt.

Resultaterne viser, at CYP27A1 var overudtrykt i 28 procent af tilfældene, mens det gjaldt 23 procent af tilfældene, når forskerne så på mRNA-niveauet af CYP27A1. Den multivariable analyse viste, at et overudtryk af CYP27A1 var prognostisk og gav en reduceret risiko for brystkræfttilbagefald på 0,4, som var statistisk signifikant med snævre konfidensintervaller på 0,23-0,86. Det samme gjaldt for Distant Recurrence-Free Survival (DRFS) og OS.

Resultaterne kommer bag på forskerne.

”Kvinder, der er præmenopausale, har allerede et højt østrogenniveau, så vi tænkte, at det derfor måske ikke ville gøre så meget, at man har højt 27-HC – hvilket formodes at være højt, når CYP27A1 er overudtrykt. Hvis man har meget lave niveauer af østrogen, som postmenopausale kvinder har, har vi set det omvendte – at højt CYP27A1 kan være ugunstigt. Vi havde troet, at de præmenopausale kvinder ville have mere neutrale effekter, men det virker som om, at når man har høje niveauer af CYP27A1, som vi formoder medvirker til øget 27-HC, er det godt,” siger Signe Borgquist.

Ifølge Signe Borgquist er det svært at bruge resultaterne fra Maria Isaus studie direkte i en klinisk setting, men de kan bruges til at få en forståelse for, hvordan 27-HC kan virke forskelligt i forskellige settings. Næste skridt er at undersøge en postmenopausal kohorte for at se, om teorien holder stik, og CYP27A1 opfører sig forskelligt, alt efter om det virker i et østrogenfattigt eller østrogenfyldt miljø.

I øjeblikket afprøves i meget tidlig fase lægemidler, som manipulerer CYP27A1.

”Hvis man kan gå ind og targettere lige præcist dannelsen af 27-HC, vil man have en meget effektiv blokering af dannelsen af proteinet. Men det er et godt stykke ude i fremtiden,” siger Signe Borgquist.

Ann Knop: Stadig uklarheder med hensyn til immunterapi

SABCS: De præsentationer, der har været på SABCS vedrørende immunterapi ved brystkræft, har ikke gjort området nemmere at navigere i. Sådan lyder vurderingen fra lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet overlæge Ann Søegaard Knop.

Læs mere ...

SABCS havde kirurgisk fokus på neoadjuverende behandling

SABCS: Fire studier om forudsigelse af komplet patologisk komplet respons efter neoadjuverende behandling skuffede alle, da de fredag formiddag blev præsenteret ved en session på SABCS, fortæller overlæge på Brystkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital og Rigshospitalet, Tove Filtenborg Tvedskov.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift